werkwijze

Vrienden van Newbornlife
Het bestuur probeert – met wisselend succes – door het hele land vrijwilligers te vinden die projecten willen opstarten in de eigen woonplaats (of in het eigen netwerk). We vinden het belangrijk dat ieder dit aanpakt op een manier die bij haar (of hem) past. Vaak worden daarbij verrassend originele manieren gevonden om het vrijwilligerswerk vorm te geven. Zo was er iemand die al jaren – voor het goede doel – een vakantiewoning verhuurde en planten uit eigen tuin verkocht. Een mevrouw met een brocantewinkeltje heeft jaren haar opbrengst aan Newbornlife gedoneerd. Helaas is ze vanwege haar leeftijd met het winkeltje gestopt. Verschillende mensen zijn ook bezig met verkoopactiviteiten, zoals sieradenverkoop, webwinkels met zelfgemaakte artikelen, kaartenverkoop op vrouwenclubs. Maar ook door een ‘nagelstudio’ , spaarpotjes in verloskundigenpraktijken, muziek op het Internet die tegen betaling te downloaden is, sponsoracties, een kraamfeest, vrouwendagen, een zangavond, hamburgers bakken op de vrijmarkt  en nog veel meer verrassende acties – te veel om op te noemen –  is in de afgelopen jaren door ‘vrienden’ geld ingezameld voor VVF-operaties. (zie ook ACTIVITEITEN)

Bestuursactiviteiten
De meeste activiteiten vinden echter nog steeds plaats vanuit Zuidlaren en Smilde en worden georganiseerd door de bestuursleden. Zij gaan op pad en verzorgen presentaties, lezingen, gastlessen of een avondvullend programma om aandacht te vragen voor de VVF-problematiek. Ook via de media (kranten, vakbladen, Internet) wordt bekendheid gezocht. De penningmeester schrijft kerken, bedrijven en particulieren aan voor giften en collecten. Regelmatig staan bestuursleden (samen met vrijwilligers) met standjes op markten en beurzen. Verder worden vanuit het bestuur de vrijwilligers ondersteund bij hun activiteiten, o.a. door het ontwikkelen en leveren van promotiemateriaal. De bestuursleden beheren ook de website.

Lage overhead
Vrijwilliger en bestuursleden werken op vrijwillige basis. Ze brengen geen reiskosten in rekening en proberen materiaalkosten zo laag mogelijk te houden. Voor grotere uitgaven (folders, websitehosting, laptop, beamer) worden sponsoren gezocht. Door deze werkwijze lukt het de overheadkosten onder de 4% te houden, waardoor de giften volledig besteed kunnen worden aan VVF-operaties.