een nieuw leven

Na de operatie: een nieuwe jurk!

Een operatie alleen is niet voldoende; een vrouw die VVF gehad heeft moet geholpen worden bij het opbouwen van haar nieuwe leven, want vaak heeft ze jarenlang geïsoleerd geleefd. Newbornlife vindt het belangrijk dat de organisaties en initiatieven die gesteund worden nazorg en resocialisatie kunnen bieden.

dansende rij

Mercy Ships verzorgt voor elke vrouw een compleet programma, dat omvat o.a.: localisatie van de vrouw,  screening, vervoer van en naar haar woonplaats, verblijf in het hospitaal, de operatie, de maaltijden, de verpleging en de maatschappelijke begeleiding op het hospitaalschip. Er wordt voorlichting gegeven over lichaamshygiëne en over een (eventuele) nieuwe zwangerschap. Soms worden aan boord lees- en schrijflessen gegeven tijdens de herstelperiode of wordt (in samenwerking met andere projecten) een opleiding aangeboden.