Giften

Wilt u een eenmalige of periodieke gift overmaken voor de VVF-operaties? Dat kan op twee manieren. 

1) met Givt, de nieuwe manier van doneren. Geef nu makkelijk, snel en veilig een gift geven aan Newbornlife met Givt.

Dat kan met Givt op 2 manieren:
– klik op de Givt-button

– of installeer de Givt-app op uw telefoon en scan de QR-code.

 

2) maak zelf uw gift over naar ons bankrekeningnummer

Dat kan op IBAN rekening:
NL85 INGB 0003 1092 80 

 tnv Newbornlife te Zuidlaren

BIC: INGBNL2A

Graag uw naam en adres vermelden,
zodat wij de ontvangst van uw gift kunnen bevestigen.

Mercy Ships heeft het CBF kenmerk. Stichting Newbornlife Nederland is als ANBI  aangemerkt bij de belastingdienst. RSIN/fiscaalnummer 818524923. Stichting Newbornlife staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 04088178. 

Uw gift komt goed terecht!
Bij Newbornlife blijft niets aan de strijkstok hangen. De kleine stichting werkt met uitsluitend vrijwilligers, die geen kosten in rekening brengen. De overhead is laag (in 2015 nog geen 3%). Voor drukwerk, websitebeheer, reiskosten e.d. worden sponsors gezocht, zodat alle giften volledig naar de VVF-patiënten in Afrika gaan.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar!
Wilt u voor minimaal 5 jaar lang uw periodieke gift voor Newbornlife vastleggen, dán kunt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en Stichting Newbornlife.
Deze zgn. “Periodieke gift in geld” is volledig aftrekbaar bij de Belastingdienst.          Gebruik hiervoor dit formulier: “Periodieke gift in geld“, ook te vinden op de website van de Belastingdienst.
Dit formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld kunt u één deel van de overeenkomst naar Stichting Newbornlife sturen en het andere deel bewaren voor uw eigen administratie.

Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester (Harmannus Venema): venegoed@ziggo.nl, 050-4094212