HOME

Welkom op de website van Stichting Newbornlife Nederland

Laatste niews: Eindejaars-verdubbelingsaktie 2022
Het jaar 2022 snelt alweer naar het einde en het is een veelbewogen jaar geweest voor iedereen en zeker ook voor Mercy Ships. De chirurgische hulpverlening in de Afrikaanse landen komt na de heftige covid pandemie langzaam weer op gang.
Nu ook met het hospitaal schip, de spliksplinter nieuwe ‘’Global Mercy”! Deze  gaat komend seizoen 2023 naar Afrika, waar ze ook weer vrouwen met een gat in de urineblaas -t.g.v een gecompliceerde, zeer langdurige bevalling- hopen te opereren, zodat deze ongelukkige vrouwen weer kunnen gaan bouwen aan een nieuw leven. Sommige vrouwen hebben hier soms tientallen jaren in afzondering mee moeten leven vanwege de voortdurende urinestank! Maar ook nu nog komen er jonge tot zeer jonge vrouwen bij die tijdens de bevalling niet of niet tijdig bij een hulppost konden komen. En al helemaal niet tijdens het reisverbod gedurende de afgelopen covidpandemie.
Door het reisverbod werden jonge meisjes  mogelijk ook nog eens eerder uitgehuwelijkt, met een veel te vroege zwangerschap op zo’n jonge leeftijd als gevolg. Ze konden niet naar school en was er tegelijk meer gelegenheid om meisjes te besnijden, waardoor een bevalling in de toekomst zeer ernstig bemoeilijkt wordt, met mogelijk een kapotte urineblaas als gevolg. Daardoor worden er meer urineblaasbeschadigingen verwacht t.g.v. een veel te langdurige en gecompliceerde bevalling bij nog niet volgroeide jonge vrouwen/meisjes. Er wordt op de ‘Global Mercy’  volop ingezet op onderwijs in technieken van o.a. de VFFhersteloperaties aan gynaecologen en urologen in de wijde omgeving. Zie voor VVF-filmpje onder ‘MEDIA’ en informatie op www.newbornlife.nl .
Dit maakt dat we eindelijk durven dromen dat VVF in Afrika in de nabije toekomst tot de verleden tijd zal horen en dat vrouwen zich niet meer hoeven te verstoppen vanwege de voortdurende urinestank.

U kunt bijdragen aan een ‘’nieuw’’ leven -zowel lichamelijk alsook geestelijk- van vrouwen in Afrika d.m.v. deze aktie. Stort uw gift op: Newbornlife te Zuidlaren NL85 INGB0003 109 280 o.v.v.  eindejaarsverdubbelings-aktie, óf via bijgaande QRcode. Inderdaad…..uw gift wordt ook deze keer weer verdubbeld door een anonieme donor! Dus uw gift is 2x zoveel waard: €. 10 wórdt €20, €.50 wórdt €. 100, etc. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting en geoormerkt voor de VVFhersteloperaties .

Janneke Venema, voorz. Stichting Newbornlife Nederland
——————————————————————–
NEWBORNLIFE Newbornlife is een initiatief van enkele vrouwen in Nederland die ‘iets willen doen’ voor deze vrouwen in Afrika. Door het belang van VVF-preventie onder de aandacht brengen van de Nederlandse bevolking,  en tevens zoveel mogelijk ‘vergeten’ vrouwen in Afrika een gratis VVF-operatie aan te bieden, kunnen vele vrouwen per jaar geholpen worden.  De stichting zamelt geld in, waarmee de vrouwen aan boord van het hospitaalschip van Mercy Ships geopereerd worden. Tijdens en na de herstelperiode in het ziekenhuis wordt de vrouw, waar nodig, weer ‘op weg’ geholpen, door bijvoorbeeld het verstrekken van een bijbel en nieuwe kleding, het aanbieden van psychische en maatschappelijke begeleiding tijdens het verblijf op het hospitaalschip. Zo kan voor de Afrikaanse VVF-patiënten in alle opzichten ‘een nieuw leven’ beginnen.

In Afrika leven meer dan 2 miljoen vrouwen met de schrijnende gevolgen van VVF (Vesico Vaginal Fistula).
Door een bevalling die té lang duurt en waarbij geen medische hulp kan worden ingeroepen ontstaat ‘een gat’ in de blaas, waardoor alle urine ongecontroleerd wegstroomt. In de meeste gevallen sterft de baby tijdens de gecompliceerde bevalling. De vrouw moet daarna alleen verder met stank en schaamte. Als gevolg van het voortdurende urineverlies worden deze vrouwen veelal uitgestoten door hun omgeving en de Afrikaanse maatschappij. Ze leven een eenzaam en uitzichtloos leven. Zij horen er niet meer bij…

Blaasfistels ten gevolge van een bevalling komen in Nederland, door de goede verloskundige zorg, al ruim 100 jaar niet meer voor. Maar in ontwikkelingslanden komen er nog steeds jaarlijks 80.000 tot 100.000 gevallen bij (bron: VN).

Aminata_Kargbo

Aminate (14)

mabinty-after

Mabinty (38)

Tokpah

Tokpah (64)

Memuna

Memuna (26)

 

 

 

 

 

Nieuw: maak uw gift voor Newbornlife nu gemakkelijk, snel en veilig over met Givt, de nieuwe manier van doneren.

Dat kan op twee manieren via Givt:
– klik op de Givt-button

– of installeer de Givt -app op uw telefoon en scan de QR-code.