oorzaken

In West Afrika komt VVF verhoudingsgewijs veel voor. Daarvoor zijn verschillende oorzaken te noemen.

Armoede, géén (of gebrekkige) verloskundige en medische zorg, slechte wegen, grote afstanden
Vaak wordt pas laat hulp gezocht wanneer een bevalling niet vordert. Er is geen geld voor een keizersnede of om naar een ziekenhuis te gaan (zo dat er al is). Als een vrouw merkt dat de bevalling niet goed vordert is de medische post niet meer bereikbaar. De afstanden zijn vaak groot, de ziekenhuizen dun gezaaid.
Als de vrouw het ziekenhuis wel bereikt moet ze eerst geld op tafel leggen, anders wordt ze niet geholpen. De medische kennis is -ook in de staatsziekenhuizen – niet altijd toereikend. Vaak zijn er weinig artsen en is er onder de medische studenten geen interesse in ‘vrouwenzaken’.

Bekkenvernauwing /kindhuwelijken
In ontwikkelingslanden zijn veel meisjes ondervoed geweest in de jeugd. De meisjes kregen soms minder te eten dan de jongens. Ondervoeding in het eerste levensjaar geeft een grotere kans op bekkenvernauwing.  Sommige stammen zijn genetisch smal gebouwd. Maar bekkenvernauwing kan ook pas ontstaan tijdens de zwangerschap. Doordat er meestal geen verloskundige controles plaatsvinden wordt dit niet voor de bevalling ontdekt. In veel landen worden meisjes jong uitgehuwelijkt, soms al op een leeftijd van 9 of 10 jaar. Zodra ze vruchtbaar zijn worden ze zwanger. Omdat hun lichaam nog niet volgroeid is hebben ze meer kans op complicaties bij de bevalling.

SU-08-teenpregnancy3-Inwendige beschadigingen door verkrachtingen of vrouwenbesnijdenis
Veel vrouwen zijn inwendig beschadigd door eerder doorgemaakte infecties, bijvoorbeeld door vrouwenbesnijdenis. In de landen waar verkrachting als oorlogswapen werd ingezet (bijv. Sierra Leone, Congo) leven veel vrouwen met inwendige beschadigingen. Het weefsel van het geboortekanaal is minder elastisch door de littekenvorming. Daardoor kan de baby het geboortekanaal moeilijk of niet passeren.

Cultuur
Ook de cultuur en de traditionele bevallingsmethoden verhogen soms het risico op VVF.
In sommige landen is het de gewoonte dat de vrouw afgezonderd “in the bush” haar kind krijgt, helemaal alleen. Er kan dus geen hulp gezocht worden als er complicaties optreden.Maar ook als de andere vrouwen van de gemeenschap erbij zijn gaat er veel mis. De vrouw wordt door de andere vrouwen aangemoedigd om door te blijven persen, al vordert de bevalling niet; het kind moet er immers uit. Soms wordt de vrouw aangespoord veel drinken tijdens de bevalling, zodat de baby eruit kan ‘stromen, maar de volle blaas belemmert juist de bevalling nog meer. Vaak wordt er geen hulp gezocht voor een vrouw in barensnood, omdat in sommige culturen een vrouw weinig waard is. De man heeft geen zin om geld te besteden aan ‘maar’ een vrouw.
Ook komt het voor dat geen hulp geboden wordt, omdat de moeilijke bevalling gezien wordt als een vloek. Er wordt gezegd dat de vrouw het kind niet wilde of dat ze ontrouw geweest is en dat deze moeilijke bevalling haar straf is.