doel / visie / drijfveren

Doel
Stichting Newbornlife Nederland heeft ten doel: het creëren van kansen op een nieuw leven voor Afrikaanse vrouwen die lijden aan de aandoening Vesico Vaginale Fistel, onder meer door het financieel ondersteunen van de organisatie Mercy Ships, welke hulp verleent aan bovengenoemde vrouwen door middel van een hersteloperatie en het doen verlenen van begeleiding op sociaal en maatschappelijk terrein. (aldus beschreven in de akte van oprichting op 1 oktober 2007)

Onze visie
Elk jaar komen er 80.00-100.000 vrouwen met VVF bij. Om VVF de wereld uit te krijgen zullen vrouwen een stem moeten krijgen en regeringsleiders zullen bereid moeten zijn om in te zetten op VVF-preventie. Meer en betere medische en verloskundige voorzieningen zijn nodig in ontwikkelingslanden. Wat wij – als vrouwen (en mannen) in Nederland – kunnen doen is het VVF-probleem zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen (en protesteren tegen het korten op ontwikkelingshulp).

Akissi 3

Akissi Nalalene (18 jaar)

Onze drijfveren
De 50 tot 100 hersteloperaties die wij per jaar kunnen aanbieden zijn een druppel op een gloeiende plaat – zeker als je bedenkt dat er alleen al in Afrika meer dan 2 miljoen vrouwen met VVF leven. Maar kijk eens naar Akissi (foto) die een geslaagde operatie heeft ondergaan; ze is weer ‘droog’. Zij heeft haar leven, haar toekomst teruggekregen. Zij hoort er weer bij. Daar doen we het voor!