ontstaan

Wat vooraf ging
Sinds 2001 wordt in Zuidlaren (Dr) geld ingezameld voor VVF-operaties in Afrika door middel van een kraamvrouwenproject. Janneke Venema las in de Amelander krant over Afrikaanse vrouwen met de aandoening VVF en werd door het verhaal geraakt. Ze besloot (in navolging van het project Furaha-Ameland) spaarpotjes te plaatsen bij vrouwen in Nederland die pas een baby hadden gekregen. Daarin kon het kraambezoek een gift doen. Het project kreeg de naam Furaha-Zuidlaren. De opbrengsten gingen rechtstreeks naar een Nederlandse chirurge (dokter Christina) die in Congo op freelance basis operaties verrichtte. Toen voor de operaties in Congo voldoende andere geldstromen konden worden aangeboord, zocht Janneke een andere manier om VVF-patiënten te kunnen helpen. Belangrijke criteria daarbij waren dat de continuïteit van de VVF-operaties kon worden gewaarborgd en dat er aandacht is voor nazorg en preventie.
Janneke kwam in contact met de ontwikkelingsorganisatie Mercy Ships, die toen juist een ziekenhuis aan wal hadden gesticht in Freetown Sierra Leone. De eerste VVF-opraties vonden daar plaats in 2006 en het geld dat Janneke verzamelde ging naar deze operaties.

Een andere naaam
Inmiddels hielpen enkele andere vrouwen Janneke bij het inzamelen van geld voor VVF-operaties via het kraamvrouwenproject Furaha Zuidlaren, waaronder Angenies Baar, die toen ook in Zuidlaren woonde. IN 2006 bood Marga Fennema uit Smilde aan een website voor het project te maken en daarmee kon meer (landelijke) bekendheid voor het project gezocht worden. De opbrengsten stegen van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s per jaar. Een andere naam moest worden gezocht omdat andere projecten en stichtingen ook de naam Furaha (= vreugde, in het Swahili) voerden. logo kraamvrouwenproject
Gekozen werd voor een engelstalige naam: kraamvrouwenproject Newbornlife. Mercy Ships werkte in die tijd vooral in landen aan de Westkust van Afrika, zoals Sierra Leone, Liberia waar engels de officiële taal is. Newbornlife staat voor het nieuwe leven dat voor de vrouwen begint na de operatie.

Oprichting Stichting Newbornlife Nederlandlogo_newbornlife.jpg
Per 1 oktober 2007 is Newbornlife een stichting geworden onder de naam “Stichting Newbornlife Nederland”. Janneke Venema werd voorzitter. De andere bestuursleden waren: Angenies Baar, Marga Fennema en Harmannus Venema.
Het kraamvrouwenproject heet inmiddels spaarpotjesproject en loopt nog steeds, maar vormt niet meer de hoofdmoot. Inmiddels zijn er veel nieuwe activiteiten bijgekomen. U leest er alles over op deze site.