Nieuws

Februari  2024:
We zijn héél blij met de opbrengst van de eindejaars-verdubbelingsaktie 2023.
We mochten € 22.500,00 ontvangen en na verdubbeling is het € 45.000,00 geworden.

Het is geld voor de hersteloperaties bij vrouwen met VVF in Afrika via Mercyships.

 

Bezoek Mercy Ships, Rotterdam
Afgelopen 19 december 2023 hebben wij, Thalina en Larissa, als bestuursleden een bezoek gebracht op het kantoor van Mercy Ships in Rotterdam. We kregen een enorm gastvrij onthaal. Het was fijn om persoonlijk kennis te kunnen maken met Anton van Houdt, Anita Delhaas – van Dijk en Andrea Valk. We hebben deze dag een goede indruk gekregen van de prachtige missie voor de Gezondheidszorg in Afrika.

Geschiedenis
We hebben met elkaar teruggekeken op wat er in het verleden in gezamenlijkheid al is gedaan voor de Fistula patiënten in Siera Leone en Madagaskar. Mercyships heeft aan de basis gestaan van wat nu wordt gedaan in klinieken aan de wal door onder anderen de organisatie FFF (Freedom for Fistula). Mercy Ships werkt nog samen en ook voor het project in 2024 gaan we samenwerken met FFF voor de Fistula cliënten.

Preventie en nazorg
Met elkaar spraken we over de preventie (goede geboortezorg) die nodig is om het aantal fistula patiënten terug te dringen. Newbornlife zou nog graag meer zicht krijgen welke landen nu in staat zijn fistula (deels) te voorkomen. We hebben gegevens uitgewisseld over contacten in ziekenhuizen in Afrika, waar ze ervaring hebben met operaties van fistula patiënten.

Madagaskar
Het schip, de Afrika Mercy, gaat in februari 2024 richting Madagaskar. Wij zijn erg benieuwd naar het project in Madagaskar. We hebben deze dag wel meer inzicht gekregen over hoe de reis naar een land als Madagaskar eruit ziet. Hopelijk kunnen we jullie snel op de hoogte brengen waar het geld van de verdubbelingsactie van het einde van 2023 naar toe gaat!

Zie ook de website van Mercy Ships: https://www.mercyships.org/africa-mercy-to-return-to-madagascar/

Foto bij het kantoor van Mercy Ships
Links Thalina, rechts Larissa

 

Eindejaars-verdubbelingsaktie 2023
Ook dit jaar organiseert Stichting Newbornlife de eindejaarsverdubbelingsactie. Met deze jaarlijkse actie vragen wij aandacht voor het werk van Newbornlife en zamelen wij geld in voor de hersteloperaties in Afrika. Het mooie is dat iedere gift gegeven voor 31-12-2023 wordt verdubbeld door een anonieme donateur.

Deze verdubbelingsactie doen we in samenwerking met Mercy Ships. Voor 2024 staat een groot project in Madagaskar gepland. Mercy Ships zal daar hersteloperaties gaan uitvoeren in samenwerking met lokale en internationale partijen.  De eindejaarsactie van 2023 is bestemd voor dit project in Madagaskar.

Doet u mee?
U kunt bijdragen aan een ‘’nieuw’’ leven -zowel lichamelijk alsook geestelijk- van vrouwen in Afrika d.m.v. deze aktie. Stort uw gift op: Newbornlife te Zuidlaren NL85 INGB0003 109 280 o.v.v.  eindejaarsverdubbelings-aktie, óf via onderstaande QR-code.
Inderdaad…..uw gift wordt ook deze keer weer verdubbeld door een anonieme donor! Dus uw gift is 2x zoveel waard: €. 10 wórdt €20, €.50 wórdt €. 100, etc. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting en geoormerkt voor de VVFhersteloperaties .

Download de bestanden voor de presentatie van deze actie bij u in uw kerk of voor een stukje in het kerkblad:
– presentatiedia voor beamer met QR van New Born Life
– bericht voor kerkblad

Bekijk hier het filmpje over de dubbele genezing van Astou: 
‘De pijn in mijn lichaam is weg!’ Een succesvolle fistel- en strumaoperatie betekenden een nieuw begin voor Astou. Al meer dan 20 jaar had ze geleefd met de pijn dat ze zich geen behandeling kon veroorloven. Het was meer dan fysieke pijn, want haar aandoeningen gingen gepaard met eenzaamheid en afwijzing. Aan boord van de Africa Mercy vond ze eindelijk genezing! Bekijk Astou’s reis naar genezing en geluk.

Markt van melk en honing Zuidlaren
Op 5 augustus 2023 stonden we met een kraam vol met handgemaakte kraamcadeau’s op deze gezellige markt. Er is veel verkocht en de opbrengst is helemaal voor Newbornlife. Daarnaast hebben we veel mensen kunnen vertellen over de doelstelling van Newbornlife. Een geslaagde dag!

Moederdagactie Stichting Newbornlife
Op 14 mei is het Moederdag en kunt u bijdragen aan de kwaliteit van leven van moeders in Afrika.
Stichting Newbornlife zet zich in voor hersteloperaties bij vrouwen, die door beschadiging na een moeizame bevalling, zijn verstoten uit hun gemeenschap. Dankzij deze operatie kunnen zij terugkeren naar hun gemeenschap. Zo ontvangen deze vaak nog jonge moeders als het ware een nieuw leven. Newbornlife werkt onder anderen samen met Mercy Ships en gynaecologen in Burkina Faso. Deze partijen voeren de hersteloperaties ter plaatse uit en bieden nazorg. Newbornlife zamelt op verschillende manieren geld in, houdt contact met collega organisaties en ziet er op toe dat middelen zo worden ingezet dat zo veel mogelijk vrouwen kunnen worden behandeld.
Wij vragen hiervoor uw financiële steun.
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL85 INGB 0003109280 t.a.v. Stichting Newbornlife te Zuidlaren.Op de site onder het kopje acties kunt u meer materialen vinden voor de moederdagactie.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op of neem een kijkje op deze website www.newbornlife.nl

Alvast veel dank voor uw bijdrage.

Hartelijke groet,
Merel Brandsma
Stichting Newbornlife Nederland
Info@newbornlife.nl

 

 

 

Download de bestanden voor de presentatie van deze actie bij u in uw kerk:
presentatiedia voor beamer met QR van New Born Life
presentatiedia voor beamer met QR-ruimet voor uw eigen QR-code
bericht voor diaconie, (kerken)raad of bestuur

Nieuw Dagelijks Bestuur per 1 april 2023
Wij zijn blij te kunnen meedelen dat per 1 april jl. het dagelijkse reilen en zeilen van Stichting Newbornlife Nederland is overgegaan in de handen (en harten) van resp. mevr. Thalina van Renssen, voorzitter en dhr. Richard Veening, penningmeester. Mevr. Merel Brandsma was halverwege 2022 al aangetreden als secretaris. Zij stellen zichzelf voor
in het Jaarverslag 2022 pag.5, welke u vindt onder ‘’Over ons’’/Jaarverslagen. Zij zijn enthousiast! We hebben het volste vertrouwen in deze verjonging van de stichting, met de wens dat het véle vrouwen in Afrika met een VesicoVaginalFistula ten goede mag komen.
Vriendelijke groeten, Janneke Venema.

Opbrengst eindejaars verdubbelingsaktie 2022
Wij zijn héél blij met de opbrengst van de eindejaars verdubbelingsaktie 2022. In totaal mochten we € 20.300,00 ontvangen en na verdubbeling is het € 40.600,00 geworden. Het is ge-oormerkt geld voor de hersteloperaties bij vrouwen met VVF in West Afrika.
Hartelijk dank,
Janneke Venema

Eindejaars-verdubbelingsaktie 2022
Het jaar 2022 snelt alweer naar het einde en het is een veelbewogen jaar geweest voor iedereen en zeker ook voor Mercy Ships. De chirurgische hulpverlening in de Afrikaanse landen komt na de heftige covid pandemie langzaam weer op gang.
Nu ook met het hospitaal schip, de spliksplinter nieuwe ‘’Global Mercy”! Deze  gaat komend seizoen 2023 naar Afrika, waar ze ook weer vrouwen met een gat in de urineblaas -t.g.v een gecompliceerde, zeer langdurige bevalling- hopen te opereren, zodat deze ongelukkige vrouwen weer kunnen gaan bouwen aan een nieuw leven. Sommige vrouwen hebben hier soms tientallen jaren in afzondering mee moeten leven vanwege de voortdurende urinestank! Maar ook nu nog komen er jonge tot zeer jonge vrouwen bij die tijdens de bevalling niet of niet tijdig bij een hulppost konden komen. En al helemaal niet tijdens het reisverbod gedurende de afgelopen covidpandemie.
Door het reisverbod werden jonge meisjes  mogelijk ook nog eens eerder uitgehuwelijkt, met een veel te vroege zwangerschap op zo’n jonge leeftijd als gevolg. Ze konden niet naar school en was er tegelijk meer gelegenheid om meisjes te besnijden, waardoor een bevalling in de toekomst zeer ernstig bemoeilijkt wordt, met mogelijk een kapotte urineblaas als gevolg. Daardoor worden er meer urineblaasbeschadigingen verwacht t.g.v. een veel te langdurige en gecompliceerde bevalling bij nog niet volgroeide jonge vrouwen/meisjes. Er wordt op de ‘Global Mercy’  volop ingezet op onderwijs in technieken van o.a. de VFFhersteloperaties aan gynaecologen en urologen in de wijde omgeving. Zie voor VVF-filmpje onder ‘MEDIA’ en informatie op www.newbornlife.nl .
Dit maakt dat we eindelijk durven dromen dat VVF in Afrika in de nabije toekomst tot de verleden tijd zal horen en dat vrouwen zich niet meer hoeven te verstoppen vanwege de voortdurende urinestank.

U kunt bijdragen aan een ‘’nieuw’’ leven -zowel lichamelijk alsook geestelijk- van vrouwen in Afrika d.m.v. deze aktie. Stort uw gift op: Newbornlife te Zuidlaren NL85 INGB0003 109 280 o.v.v.  eindejaarsverdubbelings-aktie, óf via bijgaande QRcode. Inderdaad…..uw gift wordt ook deze keer weer verdubbeld door een anonieme donor! Dus uw gift is 2x zoveel waard: €. 10 wórdt €20, €.50 wórdt €. 100, etc. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting en geoormerkt voor de VVFhersteloperaties .

Janneke Venema, voorz. Stichting Newbornlife Nederland

Enkele plaatjes van de nieuwe VVF-kliniek met een aantal facetten van het werk van dr. Itengré Ouédraogo in Burkina Faso

Opening van ARENA vrouwen-kliniek.
De Heer is trouw geweest en na 3 drie jaar patiënten te hebben behandeld in een partnerkliniek, hebben we de ARENA kliniek geopend op 1 juni jl. We namen onze eerste patiënten op en de eerste operatie was officieel gedaan op 3 juni 2022. Tot op heden , 1 9 patiënten zijn al geopereerd. Dit is een grote stap die ons in staat stelt om het stigma te verminderen voor onze patiënten die leven met een obstetrische fistel en hen een hoge kwaliteit klinische zorg kunnen geven. We zijn ook begonnen met het geven van onderwijs en training in de inkomsten-genererende activiteiten voor de vrouwen in de kliniek. Op 1 juni nodigden we onze voorganger uit om ons in gebed te leiden en de bediening aan de Heer toe te wijden. Aan het einde van de gebedstijd ontvingen 2 van onze medewerkers Jezus.

Wat betreft de gemeenschap – gebaseerd activiteiten, Onze gemeenschapsvrijwilligers blijven de dorpen bezoeken en verspreiden voorlichting over de gezondheid van vrouwen en specifiek over obstetrische fistels. Het onderwijs en de opleiding in inkomensgenererende activiteiten voor een sociale reïntegratie hebben gezorgd voor empowerment van de meesten van onze fisteloverlevenden. Sommige genezen vrouwen zijn gemeenschapsmobilisatoren geworden,die helpen bij de identificatie van patiënten in steden en dorpen en hen verwijzen naar onze kliniek voor behandeling. Ook dragen zij bij aan voorlichting in hun eigen gemeenschap. We hebben twee solidariteitsgroepen opgericht in dorpen waar fisteloverlevenden elkaar ontmoeten om samen te werken en maken van de gelegenheid gebruik om de gemeenschap bewust te maken van de gezondheid van vrouwen. Met de opening van onze faciliteit kunnen we het aantal patiënten die we kunnen bedienen verhogen, maar ook de capaciteit om meer vrouwen op te leiden terwijl ze in de kliniek zijn. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage aan het herstel van de waardigheid van vrouwen die leven met obstetrische fistel in Burkina.
Dr . Itengré Ouédraogo

 

Moederdagcollecte 8 mei 2022/Vreugde delen!

Ook in 2022 zijn er in ontwikkelingslanden nog steeds vrouwen met een gat in hun urineblaas en/of darm ten gevolge van Vesico Vaginal Fistula! De urine stroomt dan voortdurend naar buiten en door de penetrante geur wordt ze in haar gemeenschap gemeden en veelal verstoten, óók door haar echtgenoot.  Deze desastreuze beschadiging ontstaat relatief vaak na een zéér langdurige gecompliceerde bevalling zónder professionele hulp van een verloskundige. Meestal  is het kindje dan al gestorven door de veel te langdurige weeëndruk. Deze vrouwen worden vaak uitgestoten uit hun gemeenschap vanwege de stank van de voortdurende urinestroom. Het is Anno Domini 2022 en  dr.Itengré Ouédraogo uit Burkina Faso -met wie ik tijdens een werkbezoek in 2019 op het hospitaalschip van Mercy Ships kennis maakte (www.newbornlife.nl /verhalen) – schrijft op hun website

  • Vertel het hen: ‘’ER IS HOOP”
  • Vertel hen dat het nog steeds mogelijk is om weer te glimlachen
  • Vertel hen dat het nog steeds mogelijk is om nuttig te zijn
  • Vertel hen dat het nog steeds mogelijk is om hun waardigheid terug te krijgen
  • Vertel hen dat het nog steeds mogelijk is om ​​volledig vrouw te zijn.

Deze gynaecoloog/chirurg  uit Burkina Faso –samen mét zijn collega’s- spoort deze vrouwen met VVF op in zijn land en biedt hen een gratis hersteloperatie aan. Zij krijgen daarbij psychische begeleiding en tijdens de herstelperiode onderwijs betreffende hun lichamelijke/geestelijke gezondheid én een gereedschapskistje om zeep te maken en te verkopen. Bovendien komen ze dan ook in aanraking met het Evangelie van Jezus Christus. Dr. Itengré Ouédraogo en collega’s hebben zich verenigd in de ARENA organisatie en hebben als doel: Dat er in 2030 géén VVF meer in hun land voorkomt! Burkina Faso ligt niet aan de kust en kan daardoor niet geholpen worden door Mercy Ships. Daarom zullen wij deze Moederdag de collecte bij u aanbevelen voor vrouwen/moeders in Burkina Faso. Een vrouw herstellen= een huis bouwen!
Iedere moeder is kostbaar, zowel in Nederland alsook in Burkina Faso!

Janneke Venema, voorz. Stichting Newbornlife Nederland

Vóór de hersteloperatie!

 

 

 

 

Het werd voor deze jonge vrouw weer mogelijk om te glimlachen en om weer gelukkig te zijn!

 

 

 

 

 


Eindejaars-verdubbelingsaktie: het is weer zover!

Stichting Newbornlife is blij om opnieuw haar zgn. eindejaarsverdubbelingsaktie -2021-bij u aan te kondigen. Er zijn weer donoren gevonden om een door u gegeven gift te verdubbelen voor vrouwen in West-Afrika die leven met een gat in hun urineblaas –VesicoVaginalFistula-….met alle gevolgen van dien! Want korter of langer geleden hadden deze vrouwen een zeer langdurige en gecompliceerde bevalling zonder professionele hulp. Hierdoor is hun kindje veelal overleden en hun urineblaas (en/of darm) compleet verscheurd. De gevolgen zijn desastreus: een leven in afzondering, uitgestoten úit hun gemeenschap, werk, trein, kerk en zélfs hun eigen echtgenoot wil hen niet meer zodat ze ook haar eventuele kinderen niet meer ziet. Dit vanwege de voortdurende stank van de urine en/of feacesstroom, waardoor ze voortdurend bezig zijn met zichzelf een beetje schoon te houden, zonder dat ze toegang hebben tot onze westerse incontinentie-materiaal. Vaak worden ze gepest en raken eenzaam en verward. Een hersteloperatie betekent een compleet nieuw leven: de blaas en/of darmwand wordt gedicht en kan weer urine/ontlasting bevatten, ze zijn weer vrij.
Er zijn maar zéér beperkte mogelijkheden voor VVF-hersteloperaties in Afrika. Al in 2007 is MercyShips begonnen met gratis VVF-hersteloperaties aan te bieden langs de kust van West Afrika. Het eerste land dat zij met VVF-hersteloperaties aandeed was Liberia.
Nog steeds een arm land na 20 jaar burgeroorlog en een overweldigen-de ebola epidemie, met een bevolking van 63% onder de 25 jaar en nu met de lasten van de opwarming van de aarde nog steeds een land met zéér beperkte en moeilijk bereikbare gezondheidszorg.
Dit Liberia moet nog steeds worden geholpen door buitenlandse hulp. Vrouwen lijden in Liberia ook veel onder seksueel gerelateerde geweld (ook oorzaak van VVF). In samenwerking met MercyShips wordt momenteel in een ziekenhuis van de hoofdstad Monrovia een project voorbereid om DV 120 meisjes/vrouwen een VVF-hersteloperatie aan te kunnen bieden in 2022. Met uw gift willen we graag déze vrouwen/meisjes met een gat in hun urineblaas en/of darm in Liberia helpen. Met uw hulp kunnen daar dan deze meisjes een nieuw leven opbouwen zonder schaamte, weer echt vrouw zijn, weer aangeraakt en geknuffeld worden, misschien weer terug gaan naar hun gezin en gemeenschap, misschien (weer) een kindje krijgen. Een vrouw herstellen is een huis bouwen!
Uw gift/collecte is zéér welkom, welke speciaal voor deze vrouwen wordt geoormerkt.
Uw gift wordt in december verdubbeld; is dan dus 2x zoveel waard!: €.15 wórdt dan €.30/ €.50 wórdt €.100. etc.
Bank: NL85INGB0003109280.t.n.v.Newbornlife te Zuidlaren o.v.v.Verdubbelingsaktie
Newbornlife is ANBI aangemerkt bij de belastingdienst en uw gift dus aftrekbaar.
Als u belastingvrij wilt schenken, download dan een Overeenkomst Periodieke gift in geld bij de Belastingdienst of vraag het aan vianewbornlife@live.nl
Doet u(weer)mee?
Het kan ook via Givt button of QRcode
         
Janneke Venema, voorz. Stichting Newbornlife Nederland.

 

 

 

 

 

 

Herstellende vrouwen na VVF-hersteloperatie in een Afrikaans ziekenhuis

De nieuwe VVF-kliniek
De nieuwe VVF-kliniek in hoofdstad van Burkina Faso -in aanbouw. DV kan het in 2022 in gebruik genomen worden als expertise centrum met 30 bedden, waar veel vrouwen uit de regio en wijde omstreken een VVF-hersteloperatie aangeboden kan worden.
“Een vrouw herstellen is een huis bouwen”.

Moederdagactie 2021
De opbrengst van de jaarlijkse Moederdagaktie in mei 2021 heeft het geweldige bedrag van €. 9.500,00 opgebracht.
Fantastisch!
Dr. Itengré Ouédraogo en zijn collega’s zijn al begonnen met een deel van de opbrengst te gebruiken voor de VVF-hersteloperaties en daardoor maken zij met uw donaties een nieuw leven mogelijk voor deze ongelukkige vrouwen.
Leest u onder ‘’Verhalen’’ hún reis naar herstel.
Wij zijn blij dat dr. Itengré Ouedraogo in Burkina Faso met zijn collega’s dit werk voort kan zetten, ondanks de coronaperikelen ook in hun land. Dit in tegenstelling met de hospitaalschepen van MercyShips. Bovengenoemde artsen zijn momenteel bezig om een VVF-kliniek op te zetten voor 30 vrouwen in de hoofdstad van Burkina Faso.
Van daaruit zullen ze onderwijs kunnen geven aan artsen in de wijde omgeving betreffende technieken VVF-hersteloperaties, zodat meer vrouwen dichter bij hun gemeenschap geholpen kunnen worden.
Deze groep artsen probeert nu al met medewerking van vrijwilligers, gemeenschappen -dichtbij en veraf- voorlichting te geven aan vrouwen én mannen hoe ze deze vreselijke verwondingen zo veel  mogelijk kunnen voorkomen.(zie vorig bericht: voorlichting in de vorm van een bevallingsplan).
Ook al moest het hospitaalschip van MercyShips in de afgelopen coronaperiode even pas op de plaats/zee maken, konden alle donaties voor Stichting Newbornlife wél ten goede blijven komen aan vrouwen in West Afrika/Sahel.

 

Bevallings- of geboorteplan
Normaal gesproken gebruiken we vrijwilligers uit de gemeenschap om het bewustzijn over het ontstaan van verloskundige fistels -ten gevolge van de véél te langdurige bevallingen+persweeën zonder professionele hulp – in de gemeenschappen te vergroten. Deze vrijwilligers proberen fistelpatiënten te identificeren die in aanmerking komen voor een hersteloperatie. Daarom trainen we deze vrijwilligers om ook de oorzaken en gevolgen van verloskundige fistel te begrijpen, zodat zij de gemeenschapsleiders kunnen opleiden. ‎

‎Een zgn. bevallingsplan of geboorteplan helpt om het optreden van verloskundige fistel te voorkomen. Het idee is om de gemeenschap op te leiden zodat ze bij een gewoonlijke thuisbevalling-zonder professionele begeleiding-, de bevalling niet veel te lang laten voortduren, om vertraging van de geboorte/verlossing te vermijden.Zij moeten dan zo spoedig mogelijk naar een gezondheidscentrum. Dit is dan een vaak lange en zeer oncomfortabele reis naar een gezondheidscentrum(geen ambulances, slechte wegen en ook wel eens achter op een fiets). In de praktijk moeten ze begrijpen dat het het gevaarlijk is voor moeder én kind om een vrouw 2 dagen thuis te laten bevallen/persen. De vrijwilligster laat daarbij met een tekening de bevallingsanatomie zien om zichtbaar te maken wat er gebeurt met het kindje én het blaasweefsel van de moeder onder invloed van deze verwoestende, zéér langdurige weeënstorm. In onze gemeenschap kunnen de vrouwen meestal niet zelf de beslissing nemen om naar het ziekenhuis te gaan en op een gegeven moment is de persoon die de beslissing moet nemen niet in de buurt wanneer hij nodig is (over het algemeen de echtgenoot, de moeder of andere gezaghebbende personen in de gemeenschap). ‎

‎Dus we leren ze te begrijpen dat iemand anders toestemming moet krijgen van de familie om de vrouwen tijdens de bevalling naar het ziekenhuis te brengen wanneer dat nodig is. Op die manier kan deze persoon de vrouwen naar het gezondheidscentrum brengen als de man er niet is. Dat helpt om haar te laten helpen door een gekwalificeerde geboortebegeleider en het draagt bij aan het voorkómen van deze dezastreuze verloskundige fistels, cq het verlies van hun kindje én een verscheurde en verrafelde urineblaas en/of darm. Hierna worden ze ook nogal eens verstoten.‎

Vriendelijke groeten, dr. Itengré Ouédraogo

Moederdagcollecte 9 mei, 2021
Wat zou het mooi zijn als Moederdag in Nederland dit jaar ook iets moois opbrengt voor moeders/vrouwen in West-Afrika. Al zou ook maar een fractie van wat alle bloemen, sieraden etc. hier kosten, ten goede komen aan  hersteloperatie’s bij vrouwen met VFF/een gat in de urineblaas!
Zij kunnen dan mogelijk –weer- moeder worden. Deze desastreuze beschadiging ontstaat relatief vaak na een zéér langdurige gecompliceerde bevalling zónder professionele hulp van een verloskundige. Meestal  is het kindje dan al gestorven door de veel te langdurige weeëndruk.
Het is Anno Domini 2021 een nóg indringender probleem i.v.m. de coronacrisis wereldwijd. Ook in Afrika gelden reisbeperkingen, zowel voor het hospitaal-schip van MercyShips alsook voor vrouwen die midden in het geboorteproces in nood  komen te verkeren en is het tijdig bereiken van een medische hulppost nauwelijks nog een optie. Er worden daardoor meer vrouwen met een gescheurde urineblaas verwacht. Ook zullen er meer meisjes omdat ze niet naar school kunnen, de zgn. vrouwenbesnijdenis ondergaan en uitgehuwelijkt worden met bovenstaande gevolgen. Dit schreef dr. Itengre Ouédraogo uit Burkina Faso, met wie ik tijdens een werkbezoek in 2019 op het hospitaalschip van Mercy Ships (www.newbornlife.nl/verhalen)kennis maakte. Deze gynaeco-logisch chirurg  uit Burkina Faso –mét enige collega’s- herstelt in zijn land gratis vrouwen met VVF. Burkina Faso ligt nl. niet aan de kust en kan daardoor niet geholpen worden door Mercy Ships. Daarom zullen wij déze Moederdag de collecte bij u aanbevelen voor vrouwen/moeders in Burkina Faso. U vindt een PP-presentatie en kerkbladartikel op de pagina MEDIA van deze website.

Januari 2021: een nieuw jaar en aandacht voor Burkina Faso
Ook voor Stichting Newbornlife Nederland. Na 17 jaar geld te hebben verzameld om een VVFhersteloperatie voor moeders in West Afrika mogelijk te maken aan boord van het hospitaalschip de ‘’Africa Mercy’’ , blijft dat nog steeds nodig. Wij waren graag overbodig geworden, maar helaas! In arme landen is de gezondheidszorg nog steeds niet bereikbaar voor alle inwoners van b.v. het continent Afrika. Niet alleen letterlijk niet bereikbaar maar ook omdat mensen veelal te arm zijn om hulp te betalen.

In 2019 ben ik op werkbezoek naar Guinee geweest en heb daar met eigen ogen gezien hoe vrouwen met VVF aan boord van de ‘’Africa Mercy’’ geholpen werden met een hersteloperatie van een kapotte urineblaas en/of darm. Ze kwamen van ver…..uit het binnenland van Guinee en opgehaald door MercyShips. Alleen al de reis zou zonder hulp niet mogelijk geweest zijn. Na herstel werden ze weer terug gebracht naar hun eigen gemeenschap, met als het ware een nieuw leven! Prachtig!

Tijdens mijn verblijf aan boord maakte ik ook kennis met de toen dienstdoende gynaecologisch chirurg Dr. Intengre Ouédraogo uit Burkina Faso. Zijn land ligt niet langs de kust van West Afrika en kan dus niet bezocht worden door het hospitaalschip van MercyShips. Maar er zijn daar wel veel vrouwen met een kort-of langdurende Obsterische fistel VVF genoemd (opening in de urineblaas en/of darmen), t.g.v. een véél te lange en gecompliceerde bevalling zonder professionele verloskundige hulp.

Deze arts heeft een specialistische opleiding gehad voor VVF-hersteloperatie’s omdat hij de nood zag van deze vrouwen in zijn land. Hij is met een aantal andere gynaecologen alvast begonnen met deze vrouwen op te sporen en ze een gratis hersteloperatie aan te bieden. Zij zijn verbonden met de Worldwide Fistula Foundation (WFF)

Ze maken voorlopig gebruik van de faciliteiten van een lokale ziekenhuis in de hoofdstad Ouagadougou. Vorig jaar hebben ze 50 vrouwen kunnen helpen met een hersteloperatie. Plus een soort opstartcursus: voor de geestelijke verwerking van de achterliggende periode van afzondering en verdriet én het aanbieden en leren van een mogelijkheid om zelfredzaam te zijn in hun nieuwe leven. Wij van Stichting Newbornlife Nederland willen hen graag ondersteunen door uw donaties ook voor deze gynaecologen beschikbaar te maken . Te meer omdat door de coronacrisis werelwijd en de daar bij behorende lockdowns het reizen naar de dichtstbijzijnde medische hulpposten nu helemaal onmogelijk geworden is en er meer vrouwen met VVF verwacht worden. Ook lopen meisjes door de lockdowns meer kans om nu een besnijdenis te moeten ondergaan, met alle gevolgen van dien voor hun toekomstige vrouwenleven. Wij zijn heel blij dat we deze gynaecologen kunnen helpen, zodat zij meer moeders kunnen helpen om hun mensonwaardig leven achter zich te kunnen laten en aan een nieuw leven kunnen beginnen.

Januari 2021
Namens de VVF-kliniek in Sierra Leone: Hartelijk dank!
De eindejaarsverdubbelingsaktie  2020 heeft afgerond € 20.000,= opgebracht.
De penningmeester heeft dit overgeboekt naar MercyShips Holland waar het door een anonieme donor wordt verdubbeld tot € 40.000,=
Dit bedrag komt ten goede aan de Aberdeen Women’s Centre in Freetown/Sierra Leone zodat deze hun project van VVF hersteloperaties kunnen uitbreiden en er meer vrouwen kunnen beginnen met een nieuw leven..

Screeningsteam op de bromfiets in de bush, op zoek naar vrouwen met VVF
Jonge vrouwen met VVF

Gladie Gladie (happy happy)-feest na herstel

November 2020:
Eindejaars-verdubbelingsaktie  ook in coronatijd                                        
                St. Newbornlife heeft opnieuw de vrijmoedigheid om haar zgn. eindejaarsverdubbelingsaktie 2020 bij u aan te kondigen.
Stichting  Newbornlife Nederland vraagt opnieuw uw aandacht en gebed voor vrouwen in West-Afrika die leven met een gat in hun urineblaas –Vesico Vaginal Fistula-….met alle gevolgen van dien! Want korter of langer geleden hadden deze vrouwen een zeer langdurige en gecompliceerde bevalling zonder professionele hulp. Hierdoor is hun kindje veelal overleden en hun urineblaas (en/of darm) compleet verscheurd.
De gevolgen zijn desastreus: een leven in  afzondering, uitgestoten úit hun gemeenschap, werk, trein, kerk en zélfs hun mannen willen hen niet meer zodat ze ook haar eventuele kinderen niet meer ziet. Dit vanwege de voortdurende stank van de urine. Vaak worden ze gepest en raken eenzaam en verward.
Er zijn maar zéér beperkte mogelijkheden voor VVF-hersteloperaties in Afrika.
Al in 2007 is  MercyShips begonnen met gratis VVF-hersteloperaties aan te bieden op haar reizen langs de kust van West Afrika. Een hersteloperatie=een nieuw leven: de urineblaas wordt gedicht en kan weer urine bevatten. De vrouwen worden liefdevol verpleegd, ook weer aangeraakt en geknuffeld. Er wordt veel gepraat, gezongen en gebeden. Helaas kunnen deze hersteloperaties dit jaar niet doorgaan op het hospitaalschip i.v.m. de werelwijde corona uitbraak. De lange reizen om deze vrouwen uit de periferi op te halen naar het hospitaalschip in de haven zijn verboden. Datzelfde reisverbod zorgt er vermoedelijk ook voor dat méér moeders zullen bevallen zonder professionele hulp, dus met meer gevaar voor hun leven en dat van hun kindje.En ook meer kans op een verscheurde urineblaas.
Uw giften
komen deze keer ten goede aan vrouwen met VVF in een kliniek in Sierra Leone. Deze kliniek is de enige mogelijkheid voor vrouwen met deze aandoening in dit arme land; zij willen hun capaciteit van 300 VVF-hersteloperaties per jaar graag uitbreiden.
Met uw hulp kunnen daar dan méér vrouwen worden geholpen ,
een nieuw leven opbouwen zonder schaamte, weer echt vrouw zijn, misschien weer terug gaan naar hun gezin, misschien (weer) een kindje krijgen! Zie voor meer informatie en verhalen op www.newbornlife.nl

Uw gift/collecte is zéér welkom, welke speciaal voor deze vrouwen wordt geoormerkt. Uw gift wordt verdubbeld en is dan 2x zoveel waard!: €.15 wórdt dan €.30/ €.50 wórdt €.100. etc. NL85 INGB 0003 1092 80. t.n.v. Newbornlife te Zuidlaren. o.v.v. verdubbelingsaktie. St.Newbornlife is ANBI aangemerkt bij de belastingdienst. Doet u (weer)mee?

Janneke Venema, voorz. Stichting Newbornlife Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 


Sierra Leone:
– 23 mei, internationale dag om een einde te maken aan VVF.
– voor de vrouwenkliniek  in Freetown.


 

 

 

 

Feest na herstel aan boord van de ‘Africa Mercy’

 

——————————————————————————————–

Corona heeft grote gevolgen:
Onverminderd donaties nodig voor moeders met VVF,
een gat in hun –urine-blaas en/of darm.

Sinds het coronavirus rondwaart over de wereld had en heeft dit grote gevolgen voor het  hospitaalschip de ‘’Africa Mercy’’ van MercyShips. In Senegal moesten ze hun programma stopzetten van de overheid. Sindsdien zitten ze te wachten op betere tijden. Aanvankelijk hoopte men dat het afgemaakt kon worden  in januari 2021. Maar er is ondertussen nog niet veel veranderd wat betreft de verspreiding van het virus. En aangezien er veel gereisd moet worden om het schip in de haven te bereiken, lijkt dat voorlopig nog niet mogelijk.
Sinds 2019 tijdens het werkbezoek naar Guinee hebben we ook contact met een VVF-specialist in Burkina Fasso. Hij liet weten dat er nu (nog)meer vrouwen een blaasfistel op zullen lopen tijdens de bevalling, omdat i.v.m. de reisbeperkingen méér vrouwen zullen bevallen zonder professionele verloskundige hulp.
Álle reden dus om door te gaan met doneren voor de VVF-hersteloperaties in Afrika.
Een ‘ziekte’ waaraan je niet kunt sterven, maar waarmee je ook niet kunt leven!

het babyhoofdje drukt langdurig op de blaas en de darmen

 

 

 

 


MOEDERDAG- 10 mei 2020

Coronacrisis en tóch Moederdag vieren? ja, want iedere vrouw is kostbaar, zowel in Nederland als in Afrika.
De geboorte van een kind hoort een prachtig moment te zijn, maar voor vrouwen in ontwikkelingslanden is juist het tegenovergestelde waar.
Voor vrouwen in Afrika, na een zéér gecompliceerde en langdurige bevalling zonder professionele hulp. Zij blijven vaak achter met een gat in de urineblaas, met alle gevolgen van dien: een voortdurende, niet te stoppen stroom urine met de daarbij behorende allesdoordringende geur.Het kindje is veelal gestorven door het weeën-geweld en ook de moeder zelf overleeft deze bevalling ternauwernood. Familie, echtgenoot, kerkmensen, klanten op de markt, mede-reisgenoten in bus of trein mijden deze vrouwen, vanwege de stank. Kort samengevat, deze vrouwen leven eenzaam en verstoten van iedereen. Zij zijn voortdurend bezig om zichzelf schoon te houden, soms jarenlang. Depressie komt veel voor onder deze vrouwen.
Vreugde delen.
Een hersteloperatie is in Afrika beperkt mogelijk, maar de meeste vrouwen zijn daarvoor te arm. Ook is er te weinig expertise op dit gebied in ontwikkelings-landen.Stichting Newbornlife Nederland verzamelt al sinds 2007 geld om hersteloperaties mogelijk te maken.
Het is al weer gauw Moederdag ,nl. op 10 mei a.s.
Wij vragen u om úw vreugde te delen met deze ongelukkige eenzame vrouwen doormiddel van een Moederdag- gift.
Het betekent een volledig NIEUW leven voor een vrouw in Afrika als ze weer heel en droog is, om weer vrouw en geliefd te zijn en haar plaats bij haar man en in haar gemeenschap weer in kan nemen. Door een hersteloperatie begint een nieuw leven voor deze Afrikaanse vrouwen. Ze horen er weer bij!
Janneke Venema
Meer informatie en verhalen op deze website: www.newbornlife.nl
IBAN: NL 85 INGB 0003 109 280


OPBRENGST Eindejaars-verdubbelingsaktie December 2019
Dankzij de gestadige stroom van giften voor de VVF-vrouwen in Senegal, werd de laatste maand van 2019 weer een opwindende maand. De vele giften kwamen van particulieren, kerken en bedrijven.
In totaal kwam het fantastische bedrag van  €. 18.911,00 op de rekening van St. Newbornlife Nederland.
Na de verdubbeling komt er dan€. 37.822,00 beschikbaar voor de hersteloperaties.
In het voorjaar van 2020 zullen er weer vele vrouwen geholpen kunnen worden en aan een nieuw leven beginnen. Namens de vrouwen met deze vrouw-onterende aandoening, hartelijk dank aan alle gulle gevers! Iedere vrouw is kostbaar, zowel hier als daar!

Dec 2019 – Charles Dickens-markt een succes
Newbornlife stond weer met de marktkraam op de jaarlijkse Charles Dickens-markt van Lentis in Zuidlaren…en met succes! En door de aanmoediging van Anny was er veel belangstelling voor de vrouwen in West-Afrika met de aandoening VVF.

Dec 2019 – Eindejaars-verdubbelingsaktie

St. Newbornlife heeft opnieuw de vrijmoedig- heid om onze zgn.  eindejaarsverdubbelingsaktie 2019 bij u aan te kondigen.
Wij Newbornlife vraagt opnieuw uw aandacht en gebed voor vrouwen in West-Africa die leven met een gat in hun urineblaas –Vesico Vaginal Fistula-….met alle gevolgen van dien! Want korter of langer geleden hadden deze vrouwen een zeer langdurige en gecompliceerde bevalling zonder professionele hulp. Hierdoor is hun kindje veelal overleden en hun urineblaas (en/of darm) compleet verscheurd. De gevolgen zijn desastreus: een leven in afzondering, uitgestoten úit hun gemeenschap, werk, trein, kerk en zélfs hun man wil haar niet meer zodat ze ook haar eventuele kinderen niet meer ziet. Dit vanwege de voortdurende stank van de urine en/of feacesstroom. Vaak worden ze gepest en raken eenzaam en verward.
In het voorjaar van 2020 wordt in Senegal begonnen met gratis VVF-hersteloperaties door vrijwilligers op het grote hospitaalschip van MercyShips.
En een hersteloperatie=een nieuw leven: de blaaswand wordt gedicht en kan weer urine bevatten.
De vrouwen worden liefdevol verpleegd, ook weer aangeraakt en geknuffeld. Er wordt veel gepraat, gezongen en gebeden. Met veel giften kunnen ook in Senegal DV weer een heel aantal vrouwen beginnen aan een nieuw leven, zonder schaamte en kunnen ze weer volop vrouw zijn.
(Ik was afgelopen voorjaar –op uitnodiging van MS- in Guinee en kon dit genezingsproces zelf meemaken) Zie voor meer informatie en verhalen op www.newbornlife.nl.
De vrijwilligers –zónder salaris/vergoeding- van het grote hospitaalschip richten zich voor de komende werkperiode voornamelijk op het vinden van patiënten uit de afgelegen gebieden van Senegal (55% v/d bevolking), waar de chirurgische nood nog extreem groot is. De toegang tot medische zorg is daar zeer beperkt tot nihil. Iedere vrouw is kostbaar, zowel in Nederland alsook in Senegal!
Uw gift/collecte is zéér welkom, welke speciaal voor deze vrouwen wordt geoormerkt. Uw gift wordt in december verdubbeld en is 2x zoveel waard!: €.10 wórdt dan €.20/ €.50 wórdt €.100. etc. NL85 INGB 0003 1092 80. t.n.v. Newbornlife te Zuidlaren. o.v.v.verdubbelingsaktie. St.Newbornlife is ANBI aangemerkt bij de belastingdienst en uw gift dus aftrekbaar. Doet u (weer)mee?
Janneke Venema, voorz. Stichting Newbornlife Nederland

 

Een uurtje aan dek lekker in de frisse lucht/ Feest na herstel!


Oktober 2019: dringend gezocht, een enthousiaste secretaris m/v

Wij zijn dringend op zoek naar een enthousiaste secretaris m/v
Een leuke vrijwilligers-functie.
Als secretaris van de stichting voer je de volgende werkzaamheden uit:
* Je maakt deel uit van het bestuur
* Je denkt mee over het wel en wee van de stichting
* Je boort eventueel nieuwe netwerken aan
* Je verzorgt mailings en persberichten voor eventuele akties
* Je beheert ons mailaccount én website, samen met het bestuur
* Je bent (een beetje)bekend met social media
* Je verzorgt het jaarverslag

Wij vergaderen minimaal 1x per jaar, communicatie onderling gaat meestal rechtstreeks, via mail of telefoon.
Het kost relatief weinig tijd en het is geweldig om voor deze vrouwen bezig te zijn; wie wil onze stichting komen versterken?
Kom eens praten of neem contact op!
Janneke Venema
newbornlife@live.nl
venegoed@ziggo.nl
Tel 050 409 4212 of 06-50513892

Oktober 2019: “Nieuw leven’’ voor vrouwen in Senegal
De Africa Mercy is in augustus aangekomen in Dakar, de hoofdstad van Senegal.Het is de tweede bezoek van het hospitaalschip aan dit land. In Dakar zijn goede voorzieningen, maar op de inmense plattelandsgebieden ontbreken veelal de chirurgische mogelijkheden.
In het voorjaar van 2020 wordt begonnen met de gratis VVF-hersteloperaties en kunnen ook in Senegal weer een heel aantal vrouwen beginnen aan een nieuw leven, zonder schaamte en kunnen ze weer volop vrouw zijn. In Senegal wordt al relatief veel gedaan wat betreft preventie in de vorm van een Keizersnede als de bevalling te lang duurt en er complicaties zijn. Het Gouvernement wil graag ondersteuning van de werkers op de Africa Mercy om de vrouwengezondheidszorg een stapje verder te brengen.

Mercy Ships richt zich voor de komende werkperiode voornamelijk op het aantrekken van patiënten uit de afgelegen gebieden van Senegal, waar de chirurgische nood nog extreem groot is. Het doel is dat straks 75% van alle patiënten op de Africa Mercy uit het binnenland van Senegal afkomstig is. Om dit te realiseren, vond er in enkele plaatsen al een voorselectie plaats voor het schip in Dakar arriveerde. De screening van patiënten wordt voor deze werkperiode verspreid over het land gedaan, zodat zoveel mogelijk mensen uit het binnenland van Senegal gebruik kunnen maken van de medische zorg van Mercy Ships.

Omdat 55% van de bevolking van Senegal op het platteland woont (circa 8,8 miljoen mensen) en bijna 1/3 leeft onder de armoedegrens. De toegang tot medische zorg is daar zeer beperkt tot nihil en is er met name daar veel behoefte aan medische trainingen en capaciteitsopbouw. Het doel is dat deze vrouwen ook na het vertrek van de hospitaalschip medische zorg kunnen blijven ontvangen.In Senegal worden er o.a met name gynaecologische chirurgen getraind.

Iedere vrouw is kostbaar, zowel in Nederland alsook in Senegal.
Newbornlife gaat weer zoveel mogelijk geld verzamelen, welke speciaal voor deze vrouwen wordt geoormerkt.

Doet u Mee?

Oktober 2019: Voorwoord Jaarverslag 2018
Opnieuw is er weer een jaar om en opnieuw was er weer volop mogelijkheid om aandacht en financiën te vragen voor de vrouwen in West Afrika -met de mensonterende aandoening Vesico- Vaginale Fistel- die dringend een hersteloperatie nodig hebben.
Dit jaar lag het hospitaalschip Africa Mercy voor de eerste keer in Kameroen, wederom een straatarm land.Er wordt vanuit gegaan, dat in dit land ongeveer 20.000 vrouwen met deze aandoening leven. In Kameroen is niet echt een goede registratie van vrouwen met VVF.
Van september 2017 t/m mei 2018 hebben 246 vrouwen d.m.v. deze herstel-operaties
kunnen beginnen met hun ‘nieuwe’leven! Velen moesten uit de binnenlanden komen en vonden het eng om zover met de bus te reizen. Illustratief is het verhaal van Mairamou. Deze vrouwen worden aangemoedigd -als ze weer thuis zijn- om te vertellen van hun operatie en de behandeling op het grote schip. Als de Africa Mercy dan wéér langs komt, dan is  de bevolking beter bekend met deze behandeling.
Geweldig dat we er aan mee hebben mogen werken.

Er zijn dit jaar weer allerlei Newbornlife-aktiviteiten geweest waaronder publiekaties /persberichten en financiële akties. Het is altijd weer spannend of de giftenstroom door blijft gaan. De zgn. Moederdagcollectes in de kerken en de eindejaars- verdubbelingsaktie 2018 hebben hiermee enorm geholpen. Veel particuliere giften gingen gepaard met de aanmoediging om door te gaan met dit werk. Ook maakten enkele donateurs gebruik van de mogelijkheid om hun donaties voor de komende vijf jaar vast te leggen i.v.m. belastingtechnische mogelijkheden (meer info van de penningmeester).
In 2019 gaan we door met geld verzamelen voor de vrouwen die lijden aan VVF. De Africa Mercy ligt momenteel in de Republiek Guinee, waar in maart/april 6 weken lang vrouwen met VVF een hersteloperatie zullen ontvangen. Het plan is dat het schip in  2019/2020 naar Senegal gaat

Het netwerk van Newbornlife is enerzijds héél groot als je kijkt naar het aantal donateurs en waar deze -geografisch gezien- vandaan komen; anderzijds is het een klein netwerk van mensen die daadwerkelijk nieuwe netwerken(jes) aanboren en/of creëren. Wij gaan zoeken naar verbreding van dat netwerk, in die zin dat we graag de jongere generatie willen bereiken .Dat betekent ook dat we intensiever gebruik willen/zullen moeten maken van social media.
Tot slot: het was een gezegend 2018 voor St. Newbornlife Nederland en we hebben we het ook dit jaar weer met plezier gedaan!
Janneke  Venema , voorzitter

Mei 2019: Bezoek voorzitter Guinee

Voorzitter Janneke Venema ging op uitnodiging van MercyShips op werkbezoek naar de ‘Africa Mercy’ in Guinee                                       

Zondag 3 april:  Een ‘’gewone’’ zondag, maar ook weer niet zo gewoon. Het is ook de zondag voor mijn Newbornlife-reis naar Guinea en doet de predikant o.a. voorbede voor de reis en de vrouwen met VVF in dat land. Die reis komt steeds dichterbij en mijn denken wordt er behoorlijk door in beslag genomen. Telefoontjes van de kinderen en nu ook mensen in de kerk die me aanspreken met wensen voor een goede reis  waaronder ‘’Ga met God en Hij zal met je zijn’’.

Maandag:  Nog een paar telefoontjes met MercyShips Holland voor de laatste afspraken. Mijn reisgenote belt nog even over hoe we elkaar op Schiphol gaan ontmoeten. Nog wat laatste boodschappen, waaronder musquitospray en nog wat gemakkelijke leeftocht voor mijn man. Later in de middag komt onze secretaris van Newbornlife met eigengemaakte kadootjes voor de VVF-vrouwen aan boord. Het zijn parelarmbandjes en oorbellen geworden met een klein geurtje erbij. Er zit een kaartje in met het opschrift: ‘Jij bent een parel in Gods hand’. Dan duurt het maar even meer en is onze zoon gearriveerd. Hij gaat morgenochtend in de vroegte met ons naar Schiphol. Samen eten en vroeg naar bed.

Dinsdag: We zijn mooi op tijd op Schiphol, nog even een bakkie doen en kunnen de mannen nog kort kennismaken met mijn reisgenote van MS. Zoef… weg zijn we. Eindelijk om ongeveer half negen ’s avonds staan we in Conakry, hoofdstad van Guinea, weer op de grond en worden opgewacht door een Nederlands echtpaar en naar onze slaapplek in de stad gebracht.

Woensdag: We worden opgehaald door onze gastvrouw in een Toyota-jeep en komen via het dok en de grote trap in het hospitaalschip terecht. Na wat formaliteiten en bezoek aan onze hut kunnen we gelijk naar de VVF-vrouwen die al geopereerd zijn. Zij komen 1xp er dag aan dek – samen met de andere patiënten – om even lekker te ‘’luchten’’. De rest van de dag liggen ze in een vrij kleine, acht persoons ziekenzaal met een relatief laag plafond. Het blijft een schip. Onder ieder bed ligt een matras voor diegene die hen vanuit hun huis begeleidt. De vrouwen spreken niet allemaal dezelfde taal en zo is er communicatie mogelijk met een vertrouwd iemand van thuis. Ik heb die middag gelijk een open gesprek met een vrouw van 37, m.m.v. een tolk. Ze had drie jaar lang last van een overstromende urineblaas. Van de 7 geboren kinderen had ze nog er nog drie. Ze was achterop een bromfiets over onverharde wegen naar de gezamenlijke opstapplaats gekomen  om daarna 500km = 2 dagen te reizen in een Toyotajeep naar Conakry. Daar mogen deze vrouwen in de buitenpost het HOPEcentrum eerst een aantal dagen tot rust komen, met goede voeding. Hier kunnen ze kennismaken met de vele andere patiënten uit alle windstreken van Guinee met dezelfde aandoening, maar ook met mannen, vrouwen en kinderen met b.v. gezwellen, gebitsproblemen, hazenlip, brandwonden en staar. Een bonte verzameling. Van hieruit gebeuren ook de voorbereidselen voor de operatie .

Donderdag:  Met de Toyotajeep weer naar Conakry: ongeplaveide wegen zonder verkeersregels en APK’s. Op de campus van de universiteit krijgen we een rondleiding door een laboratorium en een twee poliklinieken: één voor de staar patiënten en één voor tandheelkunde .Deze zijn door Mercy Ships daar neergezet en ze blijven na vertrek van de boot, zodat studenten een plek hebben met alles er op en er aan en ze de praktijk daadwerkelijk kunnen leren.
‘s Middags een ‘’tour’’ langs de operatiekamers op het schip. Door een raampje hadden we een beperkte, korte blik op een VVF-operatie in gang. De te opereren mevrouw was omringd door een chirurg, OK verpleegkundige en een tolk op een krukje naast haar op oor-ooghoogte. De verdoving werd – zoals meestal – gedaan d.m.v. een zgn. ruggeprik, dus kan mevrouw contact blijven houden en bemoedigd worden tijdens de nogal belastende ingreep. Een gesprekje met de dienstdoende chirurg voor de VVF-operaties: een gynaecoloog/chirurg uit Burkino Faso: hij vertelde dat hij met anderen bezig is om een soortgelijk project voor VVF-vrouwen in zijn eigen land mogelijk te maken. Dit land ligt namelijk niet aan zee en dus kan Mercy Ships dáár niet komen helpen.

Vrijdag: Weer de stad in, nu naar de buitenpost het HOPEcentrum, waar de opgeroepen VVF-vrouwen eerst tot rust kunnen komen; Waar ze koken, wassen en socializen/chillen samen met de bonte mengeling van kinderen, mannen in lange ‘jurken’ + fez en de vrouwen op hun Afrikaanse paasbest óf in een burka.
Iemand van de leiding vertelde dat ze per ongeluk een moslim man had gevraagd om het dagelijks te lezen bijbelgedeelte in zijn taal voor te lezen. Toen ze zich achteraf verontschuldigde, vertelde hij verwonderd, de kracht van onze Here Jezus Christus te hebben ervaren.
Vanuit het HOPEcentrum vinden de voorbereidselen voor ieders operatie plaats en ook na het eerste herstel in het hospitaalschip komen ze hier weer terug. De Toyotajeeps rijden af en aan, naar en van het schip. In een soort tent grenzend aan het schip op de begane grond, vinden de gesprekken plaats met de vrouwen. Er zijn altijd tolken bij voor de betreffende talen. Hun anamnese wordt opgenomen, bloed geprikt, naar de longen geluisterd etc. Hier wordt ook gevraagd naar hun persoonlijke -en eventueel gezinsomstandigheden: alles om een veilige operatie te kunnen doorstaan en een holistisch herstel te bevorderen. Ze blijven meestal ongeveer 7 dagen op de afdeling in het schip en wordt er begonnen met blaastraining terwijl de urinecatheter nog geplaatst blijft. Daarna gaan ze terug naar het HOPEcentrum. Als ze vier dagen achtereen droog zijn is het na een laatste controle tijd om de lange weg naar huis terug te ondernemen, wederom met een Toyotajeep of op een andere manier.
Wíj gingen terug naar de afdeling met VVF-vrouwen aan boord van het schip: hier ging een chaplain voor met het Woord, een woord van Paulus: ‘’Verheugt u altijd” : in déze setting! en met één van de  vrouwen in boerka in een bed! (Guinea  is overwegend moslim).E r wordt simultaan vertaald in 3 inheemse talen door drie tolken, min of meer tegelijk. Geweldig! Ze staan verspreid door de zaal, ieder in de buurt van de vrouwen met dezelfde taalgroep. Deze liggen vaak bij elkaar. Ook hun meegebrachte familie/verzorgers zijn er bij. Er wordt stil en met aandacht geluisterd. Daarna volgt het uitbundige zingen en handen klappen. Ik zie één van de vrouwen heel voorzichtig mee klappen.
’s Avonds komt het personeel van de Africa Mercy bij de vrouwen op bezoek. Ja, er is een heus bezoekuur. Iedere vrouw heeft een buddy. Ook overdag worden de vrouwen met liefde en respect verpleegd en ook geknuffeld. Dat zijn deze vrouwen absoluut, soms lange jaren, niet meer gewend. Ze waren altijd te vies om aan te pakken en omgeven door een urinegeur. Nergens waren ze meer welkom. Ook heel vaak niet bij hun eigen echtgenoot; vaak mochten ze ook niet meer met hun eigen kinderen omgaan. Wel zijn hierop gunstige uitzonderingen: de mevrouw waarmee ik de eerste dag sprak was door haar eigen man gebracht en hij was de hele tijd bij haar.
Een nieuw leven…in meer opzichten: als een vrouw in Africa weer hersteld terugkeert in haar gezin, haar dorp, haar familie en bij haar kinderen dan staat haar ‘huis’ weer! Zij kan in haar dorp vertellen wat haar is overkomen en met hoeveel liefde ze is omringd. Dat geeft vertrouwen voor andere vrouwen met VVF in haar omgeving, voor als dat grote hospitaalschip wéér in de haven van Guinee komt te liggen.
Toen ik al weer terug was in Nederland, kreeg ik nog een foto toegestuurd van het feestje van de groep vrouwen die hersteld waren en klaar voor de terugreis.
U ziet ze op de foto met nieuwe jurken aan en tulbanden; ook krijgen ze een NT met psalmen en Spreuken mee, waarin gezondheidvoorlichting staat betreffende voeding, hygiëne, tbc, huwelijkstrouw en aids.
Om vier uur naar het vliegveld en zaterdagmiddag weer thuis!

Dit werkbezoek was een geweldig mooi inkijkje van het werk dat meer dan 10 jaar door St. Newbornlife is ondersteund. Iedere vrouw is kostbaar… zowel daar als hier!

Janneke Venema

—————————–


januari 2019: OPBRENGST EINDEJAARSACTIE
Dankzij uw steun is de eindejaarsactie 2018 een groot succes geworden. Hartelijk dank!
Door vele tientallen particuliere giften en ook enkele kerkelijke collectes kwam in de maand december in totaal € 22.204,- binnen. Geweldig! Na verdubbeling van de actieopbrengst komt een bedrag van € 44.408,- beschikbaar voor VVF-operaties. Het doel om 50 operaties te kunnen betalen is daarmee ruimschoots bereikt.
In maart beginnen de hersteloperaties van het project “Hope Reborn’ in Guinee; gezien de hoge nood in dit land een druppel op een gloeiende plaat. Maar… je zult maar zo’n druppel zijn; je zult die vrouw maar zijn die een nieuw leven tegemoet gaat! Elke vrouw is kostbaar!

—————————–

PERSBERICHT 13 dec ’18 / Eindejaarsactie Newbornlife 2018
Newbornlife organiseert – net als voorgaande jaren – in december een Eindejaarsactie. De stichting zamelt al meer dan 10 jaar lang geld in voor operaties voor Afrikaanse vrouwen die lijden aan blaasfistels. De operaties vinden plaats op het hospitaalschip van Mercy Ships dat momenteel in Guinee ligt. Alle giften die deze maand op rekening NL85INGB0003109280 binnenkomen worden verdubbeld door een anonieme donateur. Zo kan er twee keer zoveel gedaan worden voor de ‘vergeten moeders’ in Afrika.
De actie is begin december van start gegaan en de belangstelling is groot. Vanuit kerken komen fijne reacties; er worden collecten georganiseerd en de eerste particuliere giften druppelen binnen. Op dit moment staat de stand op bijna 5000 euro. Na verdubbeling is dit goed voor circa 12 operaties. Het streven is om – net als vorig jaar – 50 operaties te kunnen betalen. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van 2018.  Alles wat voor het eind van het jaar binnenkomt telt mee voor de verdubbeling. Uw gift maakt een nieuw leven mogelijk!

Eindejaarsactie:
De flyer en een (kerkblad)artikel zijn te downloaden (menubalk: MEDIA)

————————————

JUNI 2018: Jaarverslag 2017
Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via de volgende link: Jaarverslag 2017

VOORWOORD JAARVERSLAG 2017

Dit jubileümjaar van het 10-jarig bestaan van Newbornlife verliep rustig. Gestadig kwamen er grote en kleine bedragen binnen op de rekening van de stichting. Trouwe gevers bleven betrokken, zowel particulieren als kerken d.m.v. collectes. En er komen steeds weer nieuwe gulle gevers bij!

Op deze wijze wordt in Nederland de bekendheid van vrouwen met Vesico Vaginal Fistula in ontwikkelingslanden en met name in West Afrika voortdurend groter. Daar wordt ook door Newbornlife aan gewerkt, bijvoorbeeld door met een kraampje op kleinschalige evenementen te staan.
Tot midden 2017 werden door Mercy Ships VVF-herstel operaties in Benin uitgevoerd. Er werden minder vrouwen geholpen dan gepland en wel om een goede reden. De contacten in eerdere  jaren met  ziekenhuizen en gezondheidscentra in het uitgestrekte land zorgden voor veel voorlichting en ook opleiding van chirurgen en verplegend personeel om deze operaties ter plaatse te kunnen uitvoeren. Daar zijn we heel blij mee!
Halverwege 2017 is begonnen met de hersteloperaties in Kameroen. De ‘Africa Mercy’ was nog niet eerder in dit land en het ligt in de planning om daar een groot aantal vrouwen te helpen. En ook daar zal gestreefd worden om gezondheidswerkers op de hoogte te brengen van de mogelijkheden vrouwen met deze aandoening uit hun ellendige positie te helpen met een hersteloperatie. Om dat veel vrouwen al heel lang met VVF leven, moeten ze vaak meerdere keren worden geopereerd om weer helemaal droog te worden.

Toen wij in het jaarverslag van 2016 schreven dat wij hoopten in het jubileümjaar 2017 een groot bedrag over zouden kunnen maken voor deze vrouwen in Kameroen, hadden we niet kunnen denken dat het zó groot zou worden. En samen met de verdubbelingsactie in december werd het bedrag nóg groter.

In dank aan onze Hemelse Vader en onder Zijn zegen zullen we ons ook het komende jaar blijven inzetten voor vrouwen met VVF in West Afrika.

Janneke Venema, voorzitter
14 februari 2018

——————————————————————————————————

APRIL 2018:

Kameroen
De werkperiode van de Africa Mercy in Kameroen is in volle gang. Inmiddels zijn al 233 (van de 337) VVF-operaties uitgevoerd.

Bondsdagmarkt
Op dinsdag 17 april staan Anny en Marga met een verkoop- en informatiestandje op de Bondsdagmarkt te Haren. Ze hebben ook weer nieuwe spaarpotjes bij zich voor de (vrouwen)verenigingen.

Moederdag
Onder het kopje MEDIA kunt u een kerkbladartikel en een powerpointpresentatie voor de Moederdagcollecte van zondag 13 mei downloaden.

—————————————————————

FEBRUARI 2018: Artikel / Oproep in de Nieuwsflits van Mercy Ships

Tien jaar Stichting Newbornlife; opnieuw mooie gift voor VVF-operaties

19-02-2018

Jaarlijks ontvangt Mercy Ships van Stichting Newbornlife Nederland een bedrag van twintig- tot dertigduizend euro om VVF-operaties te bekostigen voor vrouwen met een fistel. Inmiddels bestaat de stichting tien jaar. In het afgelopen jaar was er zelfs 35.000 euro bij elkaar gespaard.

Janneke Venema, een van de oprichters, vertelt: ‘Het tienjarig jubileum van Newbornlife is voor ons geen reden voor een feestje. Wel zijn we dankbaar dat we in de afgelopen jaren zoveel vrouwen hebben mogen helpen. Elke vrouw telt, elke vrouw is uniek! Helaas daalt het aantal vrouwen dat een beschadigde blaas oploopt tijdens de bevalling wereldwijd nog niet. Naar schatting meer dan twee miljoen moeders mogen hun eigen kinderen niet opvoeden, krijgen geen werk, zijn niet welkom in de bus of in de kerk. En dat alleen omdat ze urine verliezen en stinken. Ze leiden een eenzaam en uitzichtloos bestaan.’

Eigen initiatief
Al voordat Mercy Ships startte met VVF-operaties (nu zo’n vijftien jaar geleden aan boord van de Anastasis) zamelde Janneke op eigen initiatief geld in voor fistelpatiënten in Afrika. ‘Ik las iets over deze vrouwen en het liet me niet meer los. Deze vrouwen werden door God om mijn weg geplaatst en daar moest ik iets mee doen.’

vvf1

Allerlei acties
Tien jaar geleden richtte ze samen met enkele andere vrouwen Stichting Newbornlife Nederland op. Deze stichting haalt nu jaarlijks duizenden euro’s op en doneert dit geld aan Mercy Ships, geoormerkt voor VVF-operaties. De door Mercy Ships georganiseerde verdubbelingsactie in december helpt om het bedrag groter te maken. Het geld wordt bijeengebracht door middel van collecten in diverse kerken, door particuliere giften en donaties van bedrijven. Ook staat Newbornlife met verkoopkraampjes op vrouwendagen en markten en organiseren ze spaarpotjesacties en sponsoracties. Regelmatig verzorgden ze presentaties voor verenigingen, scholen en bedrijven.

Oproep
Newbornlife wil graag doorgaan en zich blijven inzetten voor vrouwen met VVF, maar dit is niet vanzelfsprekend. Janneke doet daarom een oproep: ‘Het bestuur wordt er niet jonger op (drie van de vijf zijn de zeventig gepasseerd). Zijn er daarom mensen, die net als wij, de VVF-vrouwen in hun hart gesloten hebben en die ze graag vanuit Nederland willen helpen? Bijvoorbeeld als je in het verleden aan boord gewerkt hebt met deze vrouwen. En als je zelfstandig in je eigen netwerk of gemeenschap, dorp of stad op je eigen wijze geld wilt genereren door acties en/of presentaties, laat het ons weten.’

Newbornlife is voor informatie telefonisch bereikbaar via voorzitter Janneke Venema (tel. 050 409 4212) of via secretaris Marga Fennema (newbornlife@live.nl). Meer informatie op www.newbornlife.nl.

 

—————————————————————-

Januari 2018: ONVOORSTELBAAR!
Dankbaar en nog helemaal verbaasd maken wij hierbij de opbrengst van de Eindejaarsactie 2017 bekend:
                        € 21.215,00
En dit bedrag wordt dus nog verdubbeld; totaal € 42.430,-! Wat kan daarmee ontzettend veel gedaan worden voor de vrouwen in Afrika!
Alle gevers: BEDANKT!
We houden u op de hoogte voor wat betreft de VVF-operaties in Kameroen.

——————————————————————————————————

Eindejaarsactie 2017

Ook in de laatste weken van 2017 willen we u vragen nog even weer aan de vrouwen in Afrika te denken. Want ook dit keer is het Mercy Ship weer gelukt; een weldoener (die anoniem wenst te blijven) gaat alle giften die nog dit jaar binnenkomen verdubbelen! Dus € 10,- wordt € 20,- enz. En geeft u 25 euro aan Newbornlife, dan gaat er maar liefst 50 euro naar de VVF-operaties in Afrika.

Momenteel ligt het hospitaalschip ‘Africa Mercy’ voor de kust van Kameroen; dat ligt in de bocht van West-Afrika. Het is de eerste keer dat Mercy Ships dit land bezoekt en ook hier wachten véél ‘vergeten moeders’ op een oplossing voor het probleem, dat hun leven verwoestte. Het plan is om in Kameroen 280 tot 380 vrouwen te helpen met een operatie waarin de blaaswand wordt hersteld. Daarvoor is geld nodig! Het zou geweldig zijn als we met elkaar een groot bedrag kunnen bijdragen om heel veel levens te veranderen. Want iedere vrouw is kostbaar! Giften zijn zeer welkom op IBAN: NL85 INGB 0003 1092 80 van Newbornlife ovv ‘verdubbeling’.

————————————————————————————————–

oktober 2017: 10 jaar Newbornlife

Geen reden voor een feestje
Dat de stichting in oktober haar 10-jarig bestaan viert is voor de vijf bestuursleden van Newbornlife géén reden voor grote blijdschap:“Helaas bestaan we nog steeds; helaas zijn we nog steeds nodig”.

Maar wel reden voor dankbaarheid
Sinds de oprichting in oktober 2007 heeft Newbornlife honderden vrouwen in tientallen Afrikaanse landen kunnen helpen.  Tot de zomer van 2017 lag de ‘Africa Mercy’ in Benin, van waaruit, voor het eerst sinds de start van de VVF-operaties in 2006, positieve geluiden te horen waren. Doordat Mercy Ships in de afgelopen jaren diverse malen in Benin geweest is en daar lokale artsen en verpleegkundigen opgeleid heeft, is daar nu eindelijk te merken dat er minder VVF voorkomt. Wat een fijn bericht!

————————————————————————————————–

Juni ’17: Laatste nieuws

In de periode september ’17 tot mei ’18 heeft Mercy Ships operaties gepland voor:
288-384 vrouwen in Kameroen.

—————————————————————————————————-

april ’17: Foto’s jaarvergadering

een voorproefje op het 10-jarig bestaan van Newbornlife

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-


logo-spandoekactie

januari 2017:
Recordopbrengst Eindejaarsactie

Nog nooit bracht een actie van Newbornlife zoveel op; het regende kleine en grote giften in de laatste zes weken van 2016! Blij en dankbaar maken we bekend dat maar liefst € 12.791,- binnenkwam voor de Eindejaarsactie 2016. De opbrengst is inmiddels overgemaakt naar Mercy Ships. Ieder die meegewerkt heeft aan dit geweldige resultaat – de kerken en de vele particuliere gevers – willen we hierbij heel hartelijk bedanken. Omdat deze giften verdubbeld worden komt er door deze actie ruim 25.000 euro extra beschikbaar voor de fistelpatiënten. Dat betekent: vele tientallen operaties in Benin, vele tientallen vrouwen die er weer bij horen; wat een vreugde!

————————————————————————————————–

dec. ’16: Eindejaarsactie in volle gang!

Omdat de giften in deze laatste weken verdubbeld worden bij Mercy Ships, door een royale sponsor, zijn we weer volop bezig met acties. We staan in december weer op verschillende (kerst)markten en dit jaar richten we ons vooral op de (kerkelijke) nieuwsbladen. In enkele huis-aan-huis-kranten en in héél veel kerkbladen stond een berichtje en die actie loopt als een trein! Ruim 2000 euro kwam al binnen en de teller loopt nog steeds door. Geweldig! Daarmee kan dubbel zoveel gedaan worden voor de vrouwen in Afrika. Super!

Help ons de eindejaarsactie onder ieders aandacht te brengen!
Download hier de flyer: flyer-eindejaarsactie of het kerkbladartikel: kerkbladartikel-eindejaarsactie-2016 of vraag flyers aan op newbornlife@live.nl.

 

wachtrij-screeningsdag-beninvrouwenzaal-aan-boord

 

—————————————————————————————————–

 

screeningsdag-beninlange rijen voor de eerste screeningsdag in Benin.
D
e nood is hoog!

sept. ’16: Africa Mercy in Benin
overgenomen uit Nieuwsflits Mercy Ships

Werkperiode in Benin van start
De Africa Mercy is in Benin aangekomen. De komst van het schip naar Benin is, hoe arm het land ook is, niet vanzelfsprekend. Twee jaar geleden stond Benin namelijk ook op de planning. Alles was voorbereid, iedereen ingelicht. Het schip hoefde alleen nog maar aan te meren… En toen sloeg het ebolavirus toe op nog geen honderd kilometer afstand in buurland Nigeria. Omdat het risico voor besmetting te groot was en het schip niet geschikt is ter bestrijding van ebola, waren we genoodzaakt uit te wijken naar Madagaskar. Een flinke klap voor velen in Benin en grote teleurstelling voor de bemanning, die graag weer was afgereisd naar het land dat we door de jaren heen vier keer bezochten. We zien daarom des te meer uit naar deze werkperiode, om de handen en voeten van Jezus te zijn voor duizenden inwoners. Een gratis operatie, liefdevolle verzorging, aandacht, het geven van hoop… Bid u mee dat in deze werkperiode veel mensen tot genezing zullen komen, lichamelijk en geestelijk?

Vijfde keer Benin

Benin en Mercy Ships zijn oude bekenden van elkaar. Op 4 december 1997 voer de voorloper van de Africa Mercy, de Anastasis, voor het eerst het West-Afrikaanse land binnen, om het land daarna nog twee keer aan te doen. In 2009 maakte Benin kennis met de Africa Mercy. Is het na vier bezoeken nog steeds nodig, denkt u misschien? Helaas wel. In een land met ruim tien miljoen inwoners is het probleem van de ondermaatse gezondheidszorg niet een-twee-drie op te lossen. Maar we blijven strijden voor iedere inwoner die deze zorg zo hard nodig heeft. Door het intensief trainen van het lokale medische personeel en door voort te bouwen op de projecten die we in eerdere werkperiodes gestart zijn (onder meer verschillende medische klinieken), zorgen we voor een zo groot mogelijke impact. Daarbij komt, dat als we één mens redden, we de hele wereld redden voor die persoon. Ieder mens is kostbaar in Gods ogen.

————————————————————————————————

Muur aan boord in Madagaskar, waar alle patiënten (circa 340) zijn te zien.

Muur aan boord in Madagaskar,
waar alle patiënten (circa 340) zijn te zien.

aug. ’16: Resultaten Madagaskar

Misaotra betsaka! Het betekent ‘Dank je wel’ in Madagaskar.
Mede dankzij uw steun aan Newbornlife kon Mercy Ships in de periode van ruim anderhalf jaar op Madagaskar 340 vrouwen een levensveranderende fisteloperatie aanbieden.

——————————————————————————————-

Januari 2016: Opbrengst eindejaarsactie bekend In blijde verwondering maken wij u de opbrengst van de eindejaarsactie 2015 bekend:                                 

********  € 9.041,-  ********

Zoals u weet wordt dit bedrag verdubbeld, zodat ruim 18000 euro gebruikt gaat worden om de vrouwen op Madagaskar een beter leven te geven. Kijk op onze facebookpagina voor meer foto’s van de gelukkige vrouwen die – na de operatie – aan een nieuw leven kunnen beginnen. DSC_0781 EEEEEEEAls straks m.s. Africa Mercy weer vertrekt blijft op Madagaskar een kleine kliniek achter waar vrouwen met VVF geholpen worden. En ook in 2016 gaan wij verder met onze acties, want VVF is nog lang niet de wereld uit. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde; hier in het geven, daar in het ontvangen! Hartelijk dank aan alle gulle gevers van de eindejaarsactie 2015, Janneke Venema   

———————————————————————

 

 

eerder geplaatste berichten: nieuwsarchief