MERCY SHIPS

logo Mercy Ships Africa Mercy

Mercy Ships
Mercy Ships is een grote internationale christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie. Mercy Ships werkt de laatste jaren uitsluitend in de (kust)landen van West Africa, want daar wonen de armsten van deze wereld. Op het hospitaalschip en aan wal worden diverse projecten uitgevoerd. Men is o.a. actief op het gebied van landbouw, bouw, watervoorziening, onderwijs, medische zorg en voorlichting. Wilt u meer weten over het geweldige werk van Mercy Ships: kijk eens op hun website: Mercy Ships

Africa Mercy
Het hospitaalschip van Mercy Ships, de ‘Africa Mercy’, is een voormalige veerboot, die omgebouwd is tot het grootste drijvende ziekenhuis ter wereld. Momenteel werkt Mercy Ships eraan om een tweede schip in de vaart te krijgen.Op het hospitaalschip ‘Africa Mercy’ werken ruim 800 mensen, vrijwilligers vanuit de hele wereld. Artsen, verpleegkundigen, schoonmakers, monteurs enz. De medewerkers aan boord krijgen geen salaris en betalen voor hun kost en inwoning. Vaak worden ze gesponsord door de achterban of de kerk. Op de ‘Africa Mercy’ zijn 8 grote operatiekamers en 4 tandartsbehandelkamers.  Ruim 7000 operaties vinden per jaar plaats, vooral orthopedische operaties, staaroperaties en kaakchirurgie.

VVF-operaties van Mercy Ships
Sinds enkele jaren worden ook VVF-operaties gedaan aan boord. Newbornlife heeft tot nu toe het grootste deel van de operaties kunnen betalen. In 2008 waren dat er 120 en in 2009(Benin): 154, in 2010 in Sierra Leone géén en in 2012 in Togo: 49. De aantallen per jaar zijn afhankelijk van het land waar het schip ligt. In Freetown in Sierra Leone is een vrouwenkliniek aan de wal gesticht door Mercy Ships (inmiddels in andere handen), dus daar vinden er geen VVF-operaties aan boord plaats. Ook is men voor VVF-operaties afhankelijk van de aanwezigheid van een VVF-chirurg (uroloog).

Waar ligt het schip?
De hospitaalschepen van Mercy Ships (‘Africa Mercy en haar voorganger ”Anastasis’) bezoeken al meer dan twintig jaar de kustlanden van West Afrika. Het schip ligt steeds enkele maanden in de grootste havenstad van het land. Al 5x lag het een periode in Togo. Ook Sierra Leone is meerdere malen bezocht. Verder meerde het hospitaalschip aan in o.a. Liberia, Ghana, Benin, Guinee en Congo Brazzaville.
Voor de huidige ligplaats: zie NIEUWS