NIEUWS

mei 2019: Bezoek voorzitter Guinee

Voorzitter Janneke Venema ging op uitnodiging van MercyShips op werkbezoek naar de ‘Africa Mercy’ in Guinee                                       

Zondag 3 april:  Een ‘’gewone’’ zondag, maar ook weer niet zo gewoon. Het is ook de zondag voor mijn Newbornlife-reis naar Guinea en doet de predikant o.a. voorbede voor de reis en de vrouwen met VVF in dat land. Die reis komt steeds dichterbij en mijn denken wordt er behoorlijk door in beslag genomen. Telefoontjes van de kinderen en nu ook mensen in de kerk die me aanspreken met wensen voor een goede reis  waaronder ‘’Ga met God en Hij zal met je zijn’’.

Maandag:  Nog een paar telefoontjes met MercyShips Holland voor de laatste afspraken. Mijn reisgenote belt nog even over hoe we elkaar op Schiphol gaan ontmoeten. Nog wat laatste boodschappen, waaronder musquitospray en nog wat gemakkelijke leeftocht voor mijn man. Later in de middag komt onze secretaris van Newbornlife met eigengemaakte kadootjes voor de VVF-vrouwen aan boord. Het zijn parelarmbandjes en oorbellen geworden met een klein geurtje erbij. Er zit een kaartje in met het opschrift: ‘Jij bent een parel in Gods hand’. Dan duurt het maar even meer en is onze zoon gearriveerd. Hij gaat morgenochtend in de vroegte met ons naar Schiphol. Samen eten en vroeg naar bed.

Dinsdag: We zijn mooi op tijd op Schiphol, nog even een bakkie doen en kunnen de mannen nog kort kennismaken met mijn reisgenote van MS. Zoef… weg zijn we. Eindelijk om ongeveer half negen ’s avonds staan we in Conakry, hoofdstad van Guinea, weer op de grond en worden opgewacht door een Nederlands echtpaar en naar onze slaapplek in de stad gebracht.

Woensdag: We worden opgehaald door onze gastvrouw in een Toyota-jeep en komen via het dok en de grote trap in het hospitaalschip terecht. Na wat formaliteiten en bezoek aan onze hut kunnen we gelijk naar de VVF-vrouwen die al geopereerd zijn. Zij komen 1xp er dag aan dek – samen met de andere patiënten – om even lekker te ‘’luchten’’. De rest van de dag liggen ze in een vrij kleine, acht persoons ziekenzaal met een relatief laag plafond. Het blijft een schip. Onder ieder bed ligt een matras voor diegene die hen vanuit hun huis begeleidt. De vrouwen spreken niet allemaal dezelfde taal en zo is er communicatie mogelijk met een vertrouwd iemand van thuis. Ik heb die middag gelijk een open gesprek met een vrouw van 37, m.m.v. een tolk. Ze had drie jaar lang last van een overstromende urineblaas. Van de 7 geboren kinderen had ze nog er nog drie. Ze was achterop een bromfiets over onverharde wegen naar de gezamenlijke opstapplaats gekomen  om daarna 500km = 2 dagen te reizen in een Toyotajeep naar Conakry. Daar mogen deze vrouwen in de buitenpost het HOPEcentrum eerst een aantal dagen tot rust komen, met goede voeding. Hier kunnen ze kennismaken met de vele andere patiënten uit alle windstreken van Guinee met dezelfde aandoening, maar ook met mannen, vrouwen en kinderen met b.v. gezwellen, gebitsproblemen, hazenlip, brandwonden en staar. Een bonte verzameling. Van hieruit gebeuren ook de voorbereidselen voor de operatie .

Donderdag:  Met de Toyotajeep weer naar Conakry: ongeplaveide wegen zonder verkeersregels en APK’s. Op de campus van de universiteit krijgen we een rondleiding door een laboratorium en een twee poliklinieken: één voor de staar patiënten en één voor tandheelkunde .Deze zijn door Mercy Ships daar neergezet en ze blijven na vertrek van de boot, zodat studenten een plek hebben met alles er op en er aan en ze de praktijk daadwerkelijk kunnen leren.
‘s Middags een ‘’tour’’ langs de operatiekamers op het schip. Door een raampje hadden we een beperkte, korte blik op een VVF-operatie in gang. De te opereren mevrouw was omringd door een chirurg, OK verpleegkundige en een tolk op een krukje naast haar op oor-ooghoogte. De verdoving werd – zoals meestal – gedaan d.m.v. een zgn. ruggeprik, dus kan mevrouw contact blijven houden en bemoedigd worden tijdens de nogal belastende ingreep. Een gesprekje met de dienstdoende chirurg voor de VVF-operaties: een gynaecoloog/chirurg uit Burkino Faso: hij vertelde dat hij met anderen bezig is om een soortgelijk project voor VVF-vrouwen in zijn eigen land mogelijk te maken. Dit land ligt namelijk niet aan zee en dus kan Mercy Ships dáár niet komen helpen.

Vrijdag: Weer de stad in, nu naar de buitenpost het HOPEcentrum, waar de opgeroepen VVF-vrouwen eerst tot rust kunnen komen; Waar ze koken, wassen en socializen/chillen samen met de bonte mengeling van kinderen, mannen in lange ‘jurken’ + fez en de vrouwen op hun Afrikaanse paasbest óf in een burka.
Iemand van de leiding vertelde dat ze per ongeluk een moslim man had gevraagd om het dagelijks te lezen bijbelgedeelte in zijn taal voor te lezen. Toen ze zich achteraf verontschuldigde, vertelde hij verwonderd, de kracht van onze Here Jezus Christus te hebben ervaren.
Vanuit het HOPEcentrum vinden de voorbereidselen voor ieders operatie plaats en ook na het eerste herstel in het hospitaalschip komen ze hier weer terug. De Toyotajeeps rijden af en aan, naar en van het schip. In een soort tent grenzend aan het schip op de begane grond, vinden de gesprekken plaats met de vrouwen. Er zijn altijd tolken bij voor de betreffende talen. Hun anamnese wordt opgenomen, bloed geprikt, naar de longen geluisterd etc. Hier wordt ook gevraagd naar hun persoonlijke -en eventueel gezinsomstandigheden: alles om een veilige operatie te kunnen doorstaan en een holistisch herstel te bevorderen. Ze blijven meestal ongeveer 7 dagen op de afdeling in het schip en wordt er begonnen met blaastraining terwijl de urinecatheter nog geplaatst blijft. Daarna gaan ze terug naar het HOPEcentrum. Als ze vier dagen achtereen droog zijn is het na een laatste controle tijd om de lange weg naar huis terug te ondernemen, wederom met een Toyotajeep of op een andere manier.
Wíj gingen terug naar de afdeling met VVF-vrouwen aan boord van het schip: hier ging een chaplain voor met het Woord, een woord van Paulus: ‘’Verheugt u altijd” : in déze setting! en met één van de  vrouwen in boerka in een bed! (Guinea  is overwegend moslim).E r wordt simultaan vertaald in 3 inheemse talen door drie tolken, min of meer tegelijk. Geweldig! Ze staan verspreid door de zaal, ieder in de buurt van de vrouwen met dezelfde taalgroep. Deze liggen vaak bij elkaar. Ook hun meegebrachte familie/verzorgers zijn er bij. Er wordt stil en met aandacht geluisterd. Daarna volgt het uitbundige zingen en handen klappen. Ik zie één van de vrouwen heel voorzichtig mee klappen.
’s Avonds komt het personeel van de Africa Mercy bij de vrouwen op bezoek. Ja, er is een heus bezoekuur. Iedere vrouw heeft een buddy. Ook overdag worden de vrouwen met liefde en respect verpleegd en ook geknuffeld. Dat zijn deze vrouwen absoluut, soms lange jaren, niet meer gewend. Ze waren altijd te vies om aan te pakken en omgeven door een urinegeur. Nergens waren ze meer welkom. Ook heel vaak niet bij hun eigen echtgenoot; vaak mochten ze ook niet meer met hun eigen kinderen omgaan. Wel zijn hierop gunstige uitzonderingen: de mevrouw waarmee ik de eerste dag sprak was door haar eigen man gebracht en hij was de hele tijd bij haar.
Een nieuw leven…in meer opzichten: als een vrouw in Africa weer hersteld terugkeert in haar gezin, haar dorp, haar familie en bij haar kinderen dan staat haar ‘huis’ weer! Zij kan in haar dorp vertellen wat haar is overkomen en met hoeveel liefde ze is omringd. Dat geeft vertrouwen voor andere vrouwen met VVF in haar omgeving, voor als dat grote hospitaalschip wéér in de haven van Guinee komt te liggen.
Toen ik al weer terug was in Nederland, kreeg ik nog een foto toegestuurd van het feestje van de groep vrouwen die hersteld waren en klaar voor de terugreis. U ziet ze op de foto met nieuwe jurken aan en tulbanden; ook krijgen ze een NT met psalmen en Spreuken mee, waarin gezondheidvoorlichting staat betreffende voeding, hygiëne, tbc, huwelijkstrouw en aids.
Om vier uur naar het vliegveld en…

Zaterdagmiddag                                                                                                                                      Weer thuis!

Dit werkbezoek was een geweldig mooi inkijkje van het werk dat meer dan 10 jaar door St. Newbornlife is ondersteund. Iedere vrouw is kostbaar… zowel daar als hier!

Janneke Venema

—————————–


januari 2019: OPBRENGST EINDEJAARSACTIE
Dankzij uw steun is de eindejaarsactie 2018 een groot succes geworden. Hartelijk dank!
Door vele tientallen particuliere giften en ook enkele kerkelijke collectes kwam in de maand december in totaal € 22.204,- binnen. Geweldig! Na verdubbeling van de actieopbrengst komt een bedrag van € 44.408,- beschikbaar voor VVF-operaties. Het doel om 50 operaties te kunnen betalen is daarmee ruimschoots bereikt.
In maart beginnen de hersteloperaties van het project “Hope Reborn’ in Guinee; gezien de hoge nood in dit land een druppel op een gloeiende plaat. Maar… je zult maar zo’n druppel zijn; je zult die vrouw maar zijn die een nieuw leven tegemoet gaat! Elke vrouw is kostbaar!

—————————–

PERSBERICHT 13 dec ’18 / Eindejaarsactie Newbornlife 2018
Newbornlife organiseert – net als voorgaande jaren – in december een Eindejaarsactie. De stichting zamelt al meer dan 10 jaar lang geld in voor operaties voor Afrikaanse vrouwen die lijden aan blaasfistels. De operaties vinden plaats op het hospitaalschip van Mercy Ships dat momenteel in Guinee ligt. Alle giften die deze maand op rekening NL85INGB0003109280 binnenkomen worden verdubbeld door een anonieme donateur. Zo kan er twee keer zoveel gedaan worden voor de ‘vergeten moeders’ in Afrika.
De actie is begin december van start gegaan en de belangstelling is groot. Vanuit kerken komen fijne reacties; er worden collecten georganiseerd en de eerste particuliere giften druppelen binnen. Op dit moment staat de stand op bijna 5000 euro. Na verdubbeling is dit goed voor circa 12 operaties. Het streven is om – net als vorig jaar – 50 operaties te kunnen betalen. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van 2018.  Alles wat voor het eind van het jaar binnenkomt telt mee voor de verdubbeling. Uw gift maakt een nieuw leven mogelijk!

Eindejaarsactie:
De flyer en een (kerkblad)artikel zijn te downloaden (menubalk: MEDIA)

————————————

JUNI 2018: Jaarverslag 2017
Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via de volgende link: Jaarverslag 2017

VOORWOORD JAARVERSLAG 2017

Dit jubileümjaar van het 10-jarig bestaan van Newbornlife verliep rustig. Gestadig kwamen er grote en kleine bedragen binnen op de rekening van de stichting. Trouwe gevers bleven betrokken, zowel particulieren als kerken d.m.v. collectes. En er komen steeds weer nieuwe gulle gevers bij!

Op deze wijze wordt in Nederland de bekendheid van vrouwen met Vesico Vaginal Fistula in ontwikkelingslanden en met name in West Afrika voortdurend groter. Daar wordt ook door Newbornlife aan gewerkt, bijvoorbeeld door met een kraampje op kleinschalige evenementen te staan.
Tot midden 2017 werden door Mercy Ships VVF-herstel operaties in Benin uitgevoerd. Er werden minder vrouwen geholpen dan gepland en wel om een goede reden. De contacten in eerdere  jaren met  ziekenhuizen en gezondheidscentra in het uitgestrekte land zorgden voor veel voorlichting en ook opleiding van chirurgen en verplegend personeel om deze operaties ter plaatse te kunnen uitvoeren. Daar zijn we heel blij mee!
Halverwege 2017 is begonnen met de hersteloperaties in Kameroen. De ‘Africa Mercy’ was nog niet eerder in dit land en het ligt in de planning om daar een groot aantal vrouwen te helpen. En ook daar zal gestreefd worden om gezondheidswerkers op de hoogte te brengen van de mogelijkheden vrouwen met deze aandoening uit hun ellendige positie te helpen met een hersteloperatie. Om dat veel vrouwen al heel lang met VVF leven, moeten ze vaak meerdere keren worden geopereerd om weer helemaal droog te worden.

Toen wij in het jaarverslag van 2016 schreven dat wij hoopten in het jubileümjaar 2017 een groot bedrag over zouden kunnen maken voor deze vrouwen in Kameroen, hadden we niet kunnen denken dat het zó groot zou worden. En samen met de verdubbelingsactie in december werd het bedrag nóg groter.

In dank aan onze Hemelse Vader en onder Zijn zegen zullen we ons ook het komende jaar blijven inzetten voor vrouwen met VVF in West Afrika.

Janneke Venema, voorzitter
14 februari 2018

——————————————————————————————————

APRIL 2018:

Kameroen
De werkperiode van de Africa Mercy in Kameroen is in volle gang. Inmiddels zijn al 233 (van de 337) VVF-operaties uitgevoerd.

Bondsdagmarkt
Op dinsdag 17 april staan Anny en Marga met een verkoop- en informatiestandje op de Bondsdagmarkt te Haren. Ze hebben ook weer nieuwe spaarpotjes bij zich voor de (vrouwen)verenigingen.

Moederdag
Onder het kopje MEDIA kunt u een kerkbladartikel en een powerpointpresentatie voor de Moederdagcollecte van zondag 13 mei downloaden.

—————————————————————

FEBRUARI 2018: Artikel / Oproep in de Nieuwsflits van Mercy Ships

Tien jaar Stichting Newbornlife; opnieuw mooie gift voor VVF-operaties

19-02-2018

Jaarlijks ontvangt Mercy Ships van Stichting Newbornlife Nederland een bedrag van twintig- tot dertigduizend euro om VVF-operaties te bekostigen voor vrouwen met een fistel. Inmiddels bestaat de stichting tien jaar. In het afgelopen jaar was er zelfs 35.000 euro bij elkaar gespaard.

Janneke Venema, een van de oprichters, vertelt: ‘Het tienjarig jubileum van Newbornlife is voor ons geen reden voor een feestje. Wel zijn we dankbaar dat we in de afgelopen jaren zoveel vrouwen hebben mogen helpen. Elke vrouw telt, elke vrouw is uniek! Helaas daalt het aantal vrouwen dat een beschadigde blaas oploopt tijdens de bevalling wereldwijd nog niet. Naar schatting meer dan twee miljoen moeders mogen hun eigen kinderen niet opvoeden, krijgen geen werk, zijn niet welkom in de bus of in de kerk. En dat alleen omdat ze urine verliezen en stinken. Ze leiden een eenzaam en uitzichtloos bestaan.’

Eigen initiatief
Al voordat Mercy Ships startte met VVF-operaties (nu zo’n vijftien jaar geleden aan boord van de Anastasis) zamelde Janneke op eigen initiatief geld in voor fistelpatiënten in Afrika. ‘Ik las iets over deze vrouwen en het liet me niet meer los. Deze vrouwen werden door God om mijn weg geplaatst en daar moest ik iets mee doen.’

vvf1

Allerlei acties
Tien jaar geleden richtte ze samen met enkele andere vrouwen Stichting Newbornlife Nederland op. Deze stichting haalt nu jaarlijks duizenden euro’s op en doneert dit geld aan Mercy Ships, geoormerkt voor VVF-operaties. De door Mercy Ships georganiseerde verdubbelingsactie in december helpt om het bedrag groter te maken. Het geld wordt bijeengebracht door middel van collecten in diverse kerken, door particuliere giften en donaties van bedrijven. Ook staat Newbornlife met verkoopkraampjes op vrouwendagen en markten en organiseren ze spaarpotjesacties en sponsoracties. Regelmatig verzorgden ze presentaties voor verenigingen, scholen en bedrijven.

Oproep
Newbornlife wil graag doorgaan en zich blijven inzetten voor vrouwen met VVF, maar dit is niet vanzelfsprekend. Janneke doet daarom een oproep: ‘Het bestuur wordt er niet jonger op (drie van de vijf zijn de zeventig gepasseerd). Zijn er daarom mensen, die net als wij, de VVF-vrouwen in hun hart gesloten hebben en die ze graag vanuit Nederland willen helpen? Bijvoorbeeld als je in het verleden aan boord gewerkt hebt met deze vrouwen. En als je zelfstandig in je eigen netwerk of gemeenschap, dorp of stad op je eigen wijze geld wilt genereren door acties en/of presentaties, laat het ons weten.’

Newbornlife is voor informatie telefonisch bereikbaar via voorzitter Janneke Venema (tel. 050 409 4212) of via secretaris Marga Fennema (newbornlife@live.nl). Meer informatie op www.newbornlife.nl.

 

—————————————————————-

Januari 2018: ONVOORSTELBAAR!
Dankbaar en nog helemaal verbaasd maken wij hierbij de opbrengst van de Eindejaarsactie 2017 bekend:
                        € 21.215,00
En dit bedrag wordt dus nog verdubbeld; totaal € 42.430,-! Wat kan daarmee ontzettend veel gedaan worden voor de vrouwen in Afrika!
Alle gevers: BEDANKT!
We houden u op de hoogte voor wat betreft de VVF-operaties in Kameroen.

——————————————————————————————————

Eindejaarsactie 2017

Ook in de laatste weken van 2017 willen we u vragen nog even weer aan de vrouwen in Afrika te denken. Want ook dit keer is het Mercy Ship weer gelukt; een weldoener (die anoniem wenst te blijven) gaat alle giften die nog dit jaar binnenkomen verdubbelen! Dus € 10,- wordt € 20,- enz. En geeft u 25 euro aan Newbornlife, dan gaat er maar liefst 50 euro naar de VVF-operaties in Afrika.

Momenteel ligt het hospitaalschip ‘Africa Mercy’ voor de kust van Kameroen; dat ligt in de bocht van West-Afrika. Het is de eerste keer dat Mercy Ships dit land bezoekt en ook hier wachten véél ‘vergeten moeders’ op een oplossing voor het probleem, dat hun leven verwoestte. Het plan is om in Kameroen 280 tot 380 vrouwen te helpen met een operatie waarin de blaaswand wordt hersteld. Daarvoor is geld nodig! Het zou geweldig zijn als we met elkaar een groot bedrag kunnen bijdragen om heel veel levens te veranderen. Want iedere vrouw is kostbaar! Giften zijn zeer welkom op IBAN: NL85 INGB 0003 1092 80 van Newbornlife ovv ‘verdubbeling’.

————————————————————————————————–

oktober 2017: 10 jaar Newbornlife

Geen reden voor een feestje
Dat de stichting in oktober haar 10-jarig bestaan viert is voor de vijf bestuursleden van Newbornlife géén reden voor grote blijdschap:“Helaas bestaan we nog steeds; helaas zijn we nog steeds nodig”.

Maar wel reden voor dankbaarheid
Sinds de oprichting in oktober 2007 heeft Newbornlife honderden vrouwen in tientallen Afrikaanse landen kunnen helpen.  Tot de zomer van 2017 lag de ‘Africa Mercy’ in Benin, van waaruit, voor het eerst sinds de start van de VVF-operaties in 2006, positieve geluiden te horen waren. Doordat Mercy Ships in de afgelopen jaren diverse malen in Benin geweest is en daar lokale artsen en verpleegkundigen opgeleid heeft, is daar nu eindelijk te merken dat er minder VVF voorkomt. Wat een fijn bericht!

————————————————————————————————–

Juni ’17: Laatste nieuws

In de periode september ’17 tot mei ’18 heeft Mercy Ships operaties gepland voor:
288-384 vrouwen in Kameroen.

—————————————————————————————————-

april ’17: Foto’s jaarvergadering

een voorproefje op het 10-jarig bestaan van Newbornlife

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-


logo-spandoekactie

januari 2017:
Recordopbrengst Eindejaarsactie

Nog nooit bracht een actie van Newbornlife zoveel op; het regende kleine en grote giften in de laatste zes weken van 2016! Blij en dankbaar maken we bekend dat maar liefst € 12.791,- binnenkwam voor de Eindejaarsactie 2016. De opbrengst is inmiddels overgemaakt naar Mercy Ships. Ieder die meegewerkt heeft aan dit geweldige resultaat – de kerken en de vele particuliere gevers – willen we hierbij heel hartelijk bedanken. Omdat deze giften verdubbeld worden komt er door deze actie ruim 25.000 euro extra beschikbaar voor de fistelpatiënten. Dat betekent: vele tientallen operaties in Benin, vele tientallen vrouwen die er weer bij horen; wat een vreugde!

————————————————————————————————–

dec. ’16: Eindejaarsactie in volle gang!

Omdat de giften in deze laatste weken verdubbeld worden bij Mercy Ships, door een royale sponsor, zijn we weer volop bezig met acties. We staan in december weer op verschillende (kerst)markten en dit jaar richten we ons vooral op de (kerkelijke) nieuwsbladen. In enkele huis-aan-huis-kranten en in héél veel kerkbladen stond een berichtje en die actie loopt als een trein! Ruim 2000 euro kwam al binnen en de teller loopt nog steeds door. Geweldig! Daarmee kan dubbel zoveel gedaan worden voor de vrouwen in Afrika. Super!

Help ons de eindejaarsactie onder ieders aandacht te brengen!
Download hier de flyer: flyer-eindejaarsactie of het kerkbladartikel: kerkbladartikel-eindejaarsactie-2016 of vraag flyers aan op newbornlife@live.nl.

 

wachtrij-screeningsdag-beninvrouwenzaal-aan-boord

 

—————————————————————————————————–

 

screeningsdag-beninlange rijen voor de eerste screeningsdag in Benin.
D
e nood is hoog!

sept. ’16: Africa Mercy in Benin
overgenomen uit Nieuwsflits Mercy Ships

Werkperiode in Benin van start
De Africa Mercy is in Benin aangekomen. De komst van het schip naar Benin is, hoe arm het land ook is, niet vanzelfsprekend. Twee jaar geleden stond Benin namelijk ook op de planning. Alles was voorbereid, iedereen ingelicht. Het schip hoefde alleen nog maar aan te meren… En toen sloeg het ebolavirus toe op nog geen honderd kilometer afstand in buurland Nigeria. Omdat het risico voor besmetting te groot was en het schip niet geschikt is ter bestrijding van ebola, waren we genoodzaakt uit te wijken naar Madagaskar. Een flinke klap voor velen in Benin en grote teleurstelling voor de bemanning, die graag weer was afgereisd naar het land dat we door de jaren heen vier keer bezochten. We zien daarom des te meer uit naar deze werkperiode, om de handen en voeten van Jezus te zijn voor duizenden inwoners. Een gratis operatie, liefdevolle verzorging, aandacht, het geven van hoop… Bid u mee dat in deze werkperiode veel mensen tot genezing zullen komen, lichamelijk en geestelijk?

Vijfde keer Benin

Benin en Mercy Ships zijn oude bekenden van elkaar. Op 4 december 1997 voer de voorloper van de Africa Mercy, de Anastasis, voor het eerst het West-Afrikaanse land binnen, om het land daarna nog twee keer aan te doen. In 2009 maakte Benin kennis met de Africa Mercy. Is het na vier bezoeken nog steeds nodig, denkt u misschien? Helaas wel. In een land met ruim tien miljoen inwoners is het probleem van de ondermaatse gezondheidszorg niet een-twee-drie op te lossen. Maar we blijven strijden voor iedere inwoner die deze zorg zo hard nodig heeft. Door het intensief trainen van het lokale medische personeel en door voort te bouwen op de projecten die we in eerdere werkperiodes gestart zijn (onder meer verschillende medische klinieken), zorgen we voor een zo groot mogelijke impact. Daarbij komt, dat als we één mens redden, we de hele wereld redden voor die persoon. Ieder mens is kostbaar in Gods ogen.

————————————————————————————————

Muur aan boord in Madagaskar, waar alle patiënten (circa 340) zijn te zien.

Muur aan boord in Madagaskar,
waar alle patiënten (circa 340) zijn te zien.

aug. ’16: Resultaten Madagaskar

Misaotra betsaka! Het betekent ‘Dank je wel’ in Madagaskar.
Mede dankzij uw steun aan Newbornlife kon Mercy Ships in de periode van ruim anderhalf jaar op Madagaskar 340 vrouwen een levensveranderende fisteloperatie aanbieden.

——————————————————————————

Irene WestendorpDe Nijkerkse verpleegkundige Irene Westendorp werkt van sept. 2015 t/m mei 2016 voor Mercy Ships. Ze is werkzaam in de tijdelijke kliniek aan wal, waar ze vooral betrokken bij de operaties en verzorging van vrouwen met fistels. Samen met collega’s woont ze in een huis in de stad Tamatave, dus dicht bij de plaatselijke bevolking. Volg Irene op deze website of op Facebook.


(4) Irene’s laatste bericht vanuit Madagaskar

16 mei 2016: De kliniek is klaar voor overname

Het is nu nacht en ik ben aan mijn laatste reeks van drie nachten begonnen. Heel gek, want volgende week zijn we nog wel in de kliniek, maar dan vooral bezig met het verhuizen van spullen naar het schip. Freedom From Fistula Foundation (FFFF=de organisatie die de kliniek overneemt) laat zelf heel veel spullen meebrengen. De kliniek gaat voor vanaf ongeveer 20 mei dicht t/m Juli. Dit omdat Mercy Ships en FFFF aan de mensen duidelijk wil laten zien, kijk Mercy Ships is echt weg. Zo word er hopelijk voorkomen dat er nog mensen van heinde en verre komen met de hoop op een operatie (anders dan fisteloperatie voor vrouwen).

Tussen deze nachtdiensten door heb ik twee dressceremony’s mee kunnen maken! Dit was echt ontzettend mooi! Veel vrouwen die even in de spotlights worden gezet. Wat helaas toch vaak nog wel ongemakkelijk voor de vrouwen is vanwege de hoeveelheid aandacht. Er wordt nadrukkelijk benoemd dat ze er prachtig uitzien en ze krijgen cadeaus. Na het officiële gedeelte barst het feest echt los. Thuis gekomen na deze mooie dag toch wat tranen gelaten. Gewoon omdat ik me ervan bewust werd dat ik niet meer onderdeel ga zijn van deze kliniek, waar nog veel mooie dingen staan te gebeuren en waar al veel mensen zijn veranderd…verpleegkundigen, patiënten en andere lokale medewerkers.

Het was gewoon overweldigend om te bedenken hoeveel moois er de afgelopen 9 maanden is gebeurd. 10.000 redenen om God te danken. En natuurlijk waren er ook momenten dat het niet gemakkelijk was voor patiënten en medewerkers. Maar die vallen in het niet bij dit alles…want ook in de moeilijke momenten is God aanwezig. Als ik ergens door geraakt word in positieve zin of in moeilijke momenten (bv met patiënten) is dat Zijn hart dat ook huilt om wat er gebeurd en Hij laat dan vaak compassie zien door andere mensen heen.

Alle verpleegkundigen zijn aangenomen voor de Freedom From Fistula Foundation. En van de daycrew worden nog ongeveer 5 mensen aangenomen om te assisteren met patiëntenzorg en administratieve zaken. Onze teamleidster is over een constructie aan het nadenken om nog een aantal aan te kunnen nemen, gewoon weg omdat het zo lastig is om mensen voor je gevoel te ontslaan. En ze allemaal veel kwaliteiten hebben!

In de afgelopen weken heb ik veel leuke en ontspannen contacten met lokale mensen gehad die bij ons in de kliniek werken. Tijdje terug ben ik met een vriendin/kamergenoot ook bij een lokale medewerker op bezoek geweest die een soort van fruitplantage buiten de stad heeft. De tocht hiernaartoe was een hele belevenis. Eerst in de taxi-brousse (lokaal transport). Ik wilde hier eigenlijk niet mee reizen, omdat ik onderweg van en naar Antananarivo veel gevaarlijke inhaal-acties hiermee zag gebeuren. Nou goed, eigenlijk kan dat natuurlijk niet he. Het ultieme Madagaskar willen ervaren maar dan zonder taxi ervaring… we hebben een behoorlijk stuk te voet afgelegd door ongerepte natuur. En bijna op het eind van de rit nog een kano tochtje (geen Nederlandse kano, maar een van hout). Was een beetje wiebelig…met de wetenschap dat er in die rivier geen krokodillen leven was het natuurlijk niet eng.  Het was echt ontzettend mooi! Hij heeft er onder andere lychee bomen, oranges, bananen, kokosnoten bomen. Het stuk land ligt op ongeveer 45 min (met taxi-brousse) van de stad. Hij gaat er nu zelf niet veel meer naar toe, omdat hij veel bij ons werkt. Daarom heeft hij iemand in dienst die het allemaal onderhoud. Ze delen de opbrengst van het land, hij heeft zelf een hutje voor de beste man gebouwd…in nog geen dag tijd! Eenvoudig, waterdicht en klein… Uit een van zijn kokosnoten bomen heeft onze collega hoogstpersoonlijk voor ons een kokosnoot geplukt, ha ha  Dit was een grappig acrobatisch stuk wat werd uitgevoerd.

Nog een laatste update over de OR in wording! Deze komt af, alleen ik ga hem niet meer in werking zien, dan ben ik helaas al weg (over anderhalve week) Ik hoop wat foto’s toe te voegen, binnenkort.

Ontzettend bedankt voor al jullie leuke berichtjes, kaartjes, post via de lucht en appjes die ik in de afgelopen 9 maanden heb ontvangen! Dit heeft me ook veel plezier gebracht  🙂

Volgende week kom ik weer in Nederland terug. Ik heb er zin in! Ik hoop natuurlijk ook dat ik de zon met me mee kan brengen naar jullie, omdat ik begreep dat het nogal koud is daar…

Bye!

—————————————————————————-

(3) Nieuw bericht van Irene:

De operatie plaatsen die er nog waren zijn nu allemaal opgevuld! Super goed nieuws! Wat deze week naar voren kwam is, dat er voor patiënten die niet genezen zijn eigenlijk geen operatiemogelijkheid meer met Mercy Ships is (deze vertrekt nl. in juni/juli). Maar…wat is het dan ontzettend mooi om ze te kunnen vertellen dat ze wel in augustus terug kunnen komen, bij de NGO Freedom From Fistula (zij zorgen ook voor transport geld, dus geeft meer garantie dat patiënten ook echt terug komen)! Graag wil ik met jullie het verhaal delen van een groep VVF patiënten die op een dag bij ons aankwamen om gescreend te worden (ze weten dus nog niet zeker of ze kunnen worden geopereerd). Ik heb het verhaal vanuit het Engels vertaald, dus sorry voor de niet-goed-lopende zinnen. De 15 patiënten komen uit een gebied op ongeveer 160 km afstand. De hele reis zou twee dagen in beslag nemen, maar in plaats daarvan nam het 4 dagen in beslag. Om hier te kunnen komen, zagen de vrouwen een van hun bussen in een rivier wegglijden (gelukkig nadat zij eruit waren gestapt), hebben ze 10 uur in onweer en hevige regen gelopen en waren al hun spullen helemaal doorweekt. Tijdens 1 nacht was de weg zo ruig dat de chauffeur moest stoppen en ze hebben gewacht voor meerdere uren voordat ze weer verder konden.  Ze sliepen aan de kant van de weg. Waarom gleed er een bus weg in een rivier?! Wel, als er geen brug is over een 60 meter wijde rivier dan moet je creatief zijn om te bedenken hoe je dan aan de overkant komt. Gelukkig was er een gedeelte waar het minder diep was en hier probeerde de chauffeur er dus doorheen te rijden. Zonder success… Gelukkig konden twee vrouwen per keer een bootrit naar de overkant krijgen. Eenmaal aangekomen aan de overkant hebben ze een tocht van 10 uur per voet naar het dichtsbij gelegen dorpje gemaakt. Vanaf hier hebben ze weer een bus gevonden die hen naar het Hope Center bracht. De persoon die hen in het Hope Center (een opvangkliniek op de kade) opving, vroeg hen aan het eind van hun verhaal: Waar was je het meest bang voor? Het antwoord dat ze gaven, ga ik niet eens proberen uit te leggen…want hoe kan ik het begrijpen hoe zeer deze vrouwen naar operatie verlangen en hoe ontzettend moedig deze vrouwen zijn, als je bedenkt dat ze nog nooit verder dan hun dorp zijn geweest en al veel verdriet van onvoldragen zwangerschappen hebben meegemaakt! Niet te beschrijven! Het antwoord was: we waren bang dat we onze ziekenhuis afspraak zouden missen… Er zijn in deze maand ook  weer twee dressceremony’s geweest! In 1 dressceremony waren 22 vrouwen die mochten vieren dat ze genezen zijn! Helaas waren er ook enkele vrouwen bij die niet genezen waren.

——————————————————————————————-

Januari 2016: Opbrengst eindejaarsactie bekend In blijde verwondering maken wij u de opbrengst van de eindejaarsactie 2015 bekend:                                 

********  € 9.041,-  ********

Zoals u weet wordt dit bedrag verdubbeld, zodat ruim 18000 euro gebruikt gaat worden om de vrouwen op Madagaskar een beter leven te geven. Kijk op onze facebookpagina voor meer foto’s van de gelukkige vrouwen die – na de operatie – aan een nieuw leven kunnen beginnen. DSC_0781 EEEEEEEAls straks m.s. Africa Mercy weer vertrekt blijft op Madagaskar een kleine kliniek achter waar vrouwen met VVF geholpen worden. En ook in 2016 gaan wij verder met onze acties, want VVF is nog lang niet de wereld uit. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde; hier in het geven, daar in het ontvangen! Hartelijk dank aan alle gulle gevers van de eindejaarsactie 2015, Janneke Venema   

————————————————————————

 Eindejaars Verdubbelingsactie 2015

 november 2015: Omdat er nog veel geld nodig is voor de reeks VVF-operaties op Madagaskar zetten we hier in Nederland in deze laatste weken van dit jaar nog even ALLES OP ALLES om de mensonterende omstandigheden van de vrouwen op Madagaskar onder de aandacht te brengen. Juíst nú, omdat alle giften die voor het eind van het jaar nog binnenkomen verdubbeld worden. Zo kan er twee keer zoveel mee gedaan worden. Geweldig toch!! Persbericht eindejaarsactie 15 Persbericht Eindejaars Verdubbelingsactie 2015

Wilt u/Wil jij het bericht delen in jouw netwerk? Stuur het naar vrienden, de plaatselijk krant, naar het kerkblad of de website van jouw kerk enz. enz. Het artikel en andere info is ook te downloaden onder het kopje MEDIA.

———————————————————————-

KERSTKAARTENACTIE voor VROUWEN IN AFRIKA

5 luxe handgemaakte kerstkaarten voor € 5,- (inclusief verzending: € 7,75)

In Smilde maken enkele oudere vrouwen en een man met veel liefde en aandacht prachtige 3-D kaarten. Vele honderden mooie kaarten zijn door hen in de loop der jaren geschonken aan Stichting Newbornlife en zijn – met onze andere leuke  handgemaakte artikelen – verkocht op markten en in kerken. Door de verkoopopbrengsten kunnen elk jaar 6 VVF-operaties betaald worden en kan voor 6 vrouwen in Afrika een nieuw leven beginnen! Omdat een anonieme donateur tot 31 december 2015 alle giften voor Mercy Ships verdubbeld, gaat er – als je nu 5 kaarten á  1euro koopt – maar liefst 10 euro naar de VVF-operaties. Een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Geweldig toch!! Je kunt de 5 unieke kerstkaarten bestellen door € 7,75 over te maken op IBAN NL85 INGB 0003 1092 80 ovv Kerstkaartenactie. Wil je liever meer kaarten ontvangen? 10 kerstkaarten kosten € 12,75, incl. verzending. Vergeet niet op de overschrijving je postadres te vermelden en de kaarten worden je direct  na ontvangst van de betaling toegezonden. Afhalen of bezorgen in Smilde, Zuidlaren en omgeving is mogelijk. En wil je, in plaats van kerstkaarten, liever felicitatiekaarten of andere wenskaarten ontvangen, dan is dat ook te regelen. Neem dan even contact op. Deze actie loopt tot 18 december 2015 of zolang de voorraad strekt.

DEEL DIT BERICHT MET JE VRIENDEN

——————————————————————————————-

Onze nieuwe folder is verkrijgbaar.  Paul Rekker uit Zuidlaren: HEEL HARTELIJK DANK !! voor het gratis drukken van maar liefst 5000 nieuwe folders

——————————————————————————————-

Irene WestendorpDe Nijkerkse verpleegkundige Irene Westendorp werkt van sept. 2015 t/m april 2016 voor Mercy Ships. Ze is werkzaam in de tijdelijke kliniek aan wal, waar ze vooral betrokken bij de operaties en verzorging van vrouwen met fistels. Samen met collega’s woont ze in een huis in de stad Tamatave, dus dicht bij de plaatselijke bevolking. Zij houdt ons in Nederland op de hoogte door middel van een reisverslag. Bent u ook benieuwd naar haar ervaringen in Madagaskar? Volg Irene op onze website of via onze Facebookpagina.

(2) Nieuw bericht van Irene: Faly be anao?

Are you happy? Zonder twijfel kan ik hierop antwoorden jazeker. Ik hoop dat dit voor jullie allemaal ook geldt! Het enige wat mij niet zo happy maakt is het vele afscheid nemen wat ook bij het werken met Mercy Ships komt kijken. In de afgelopen weken zijn er al  4 verpleegkundigen weg gegaan, daarmee ook huisgenootjes en vrienden…Dit vind ik niet zo makkelijk, helemaal niet als ik er aan denk dat dit nog een jaar zo door gaat..haha.  Maar gelukkig zijn is er een vriendin van mij die zeer waarschijnlijk tot Maart verlengt en misschien wel langer J  Op dit moment zijn er 11 nationaliteiten vertegenwoordigd in de kliniek: Paraguay, USA, Canada, New Zeeland, Australië, Zweden, Nederland (ik alleen), Maleisië, Engeland, Ierland en natuurlijk Madagaskar. Dit veroorzaakt leuke communicatie grappen…bijvoorbeeld iemand uit Australië vraagt niet hoe gaat het met je, maar: how are you travelling?  Laatst zat ik met mijn huisgenoot/collega/vriendin aan boord, toen een Canadese vrouw ons vroeg: where can I find the washroom? Wij keken mekaar aan…geen idee wat ze bedoelde. Was ze op zoek naar het toilet. Zo zie je maar weer, ook Engels talige crew heeft soms moeite met het begrijpen van anderen. In de kliniek is nu de derde chirurg met opereren gestart. Helaas is er nog niemand die haar daarna overneemt. Dit kan ervoor zorgen dat het dus behoorlijk leeg blijft in de kliniek, waar ik niet echt naar uitzie. Dan duren niet alleen de 12 uren werken erg lang, maar betekend het vooral dat er vrouwen zijn, die geholpen hadden kunnen worden en nu niet aan de beurt komen…. Dat een chirurg uitvalt, kun je niet voorkomen als organisatie, want net als overal kan dit verschillende redenen hebben.

Afgelopen vrijdag was er weer een dressceremony met daarin 13 patiënten en vandaag (woensdag 4 november) is er weer een! Dat er vandaag al weer een is, is een beetje ongebruikelijk, maar omdat er een belangrijke sponsor  van medisch materiaal aan boord is (Johnson&Johnson), is er 1 extra, zodat ze ook kunnen zien wat er allemaal gebeurt. Afgelopen vrijdag was er een vrouw die wat meer vertelde van haar leven. Ze was al 17 jaar incontinent a.g.v. de fistel. Via de radio hoorde ze dat Mercy Ships in haar land zou komen. Veel dorpsgenoten verspreidden geruchten dat Mercy Ships o.a. aan hekserij zou doen en organen van patiënten zou stelen (om zo geld te verdienen). Deze patiënt koos ervoor om deze geruchten niet te geloven en dat vertelde ze haar dorpsgenoten ook.  Ze zei, ik geloof dat God mij kan genezen en heeft ook genezing ontvangen. Een aantal patiënten vertelden tijdens de ceremony dat ze zelfs momenten hebben gehad waarop ze dachten, misschien moet ik maar zelfmoord plegen…vreselijk!  Ook een vrouw die al 40 jaar incontinent was mocht tijdens deze ceremony vieren dat ze genezen is. Super! Een patiënte met de leeftijd van ongeveer 20 kwam binnen als een hele stille meid. Nu tijdens de ceremony vertelde ze haar verhaal, vol spirit! Ontzettend gaaf om die verandering mogen zien. Ze heeft haar waardigheid en zelfvertrouwen weer teruggevonden.

Twee patiënten die bij ons in de kliniek verbleven, omdat ze wachten op screening kregen helaas te horen dat ze niet geopereerd kunnen worden. Normaal verblijven wachtende patiënten niet bij ons, maar in het Hope Center direct naast ons. Maar zij zaten helemaal vol en wij hadden nog een aantal bedden vrij. De ene patiënt heeft tuberculose waar ze eerst van moet genezen, voordat ze geopereerd kan worden en de andere patiënt had een veel te laag aantal bloedplaatjes. Dit kan risicovolle situaties veroorzaken tijdens de operatie. Veel mensen in Madagaskar hebben problemen met hun stolling, veroorzaakt door het tropische beestje Schistosomiasis (bevind zich in zoetwater(slakken)). Hier is helaas niks tegen te doen, althans niet in Madagaskar. In Nederland zou misschien medicatie of een transfusie met bloedplaatjes kunnen helpen. Twee weken geleden hebben we een meisje van ongeveer 17 jaar opgenomen, die in het ziekenhuis vlakbij was opgenomen en die door iemand van Mercy Ships daar werd gezien. Dit meisje was in zeer slechte toestand, verwaarloosd, ondervoed (maar 27kg) en incontinent a.g.v. bevalling. Er werd aan haar geen goede zorg verleend. Ze lag daar in haar kleren, die doorweekt waren met urine. Heeft ook een beschadigde voetzenuw waardoor ze niet in staat was om zelfstandig te lopen. (waarschijnlijk om deze reden, moest ze zelfs ook voor toiletgang betalen, naast alle andere medische spullen die ze moet betalen). Mercy Ships heeft besloten haar in de kliniek op te nemen, hoewel dit niet gebruikelijk is. Ze is erg in zichzelf gekeerd a.g.v. de verwaarlozing en haar medische toestand, langzamerhand is dit een beetje aan het veranderen en zien we ook de tiener in haar. Ze heeft namelijk een behoorlijke eigen wil 🙂 We hopen dat ze voldoende sterk zal worden om geopereerd te worden voor haar fistel. De Malagese verpleegkundigen zijn gestart met hun training in de kliniek!  Overdag werken er 4 mee en tijdens een nachtdienst 1. Het is best intensief voor de verpleegkundigen om te worden getraind.  Ze doen het erg goed!  Pakken de theorie en praktische kant van het werk snel op. Het is wel lastig om met ze te communiceren, omdat ze de Engelse taal nog niet zo goed onder de knie hebben. Gebedspunt: Bidden voor een chirurg die het gat kan opvullen, wat is ontstaan.

—————————————————–

(1) Irene’s eerste blog voor Newbornlife:

There is a time for everything, a season for every activity under heaven. A time to cry and a time to laugh. A time to grieve and a time to dance. (Prediker 3: 1&4)

Tonga Soa in mijn leven hier in Tamatave! Vandaag is het zaterdag. Afgelopen dinsdag zijn we open gegaan. Dit alles is redelijk voorspoedig verlopen. We hebben veel heen en weer gesjouwd van het schip naar de kliniek, in de week hiervoor. Tot grootste verbazing van de ghurka’s (lees beveiligers) boven aan de ingang naar ‘t schip, die toch wel onder de indruk waren van de vrouwelijke hoeveelheid armspieren. En tsja zoals ook bij elke opstart er wel wat dingetjes misgaan, zo ook hier. Een heel aantal grote dozen, waren toch niet voor de kliniek bestemt…dus die maakten dezelfde weg weer terug naar ’t schip 😉

Het ziekenhuis is nu opgevuld met 14 patiënten, dus een gestage groei. Best relaxt, zo raakt iedereen goed ingewerkt en hebben we een hoop tijd om de boel op te vrolijken. Dat wil zeggen de patiënten, maar ook de muren e.d. bamboebomen, afrikaanse dames en huisjes zijn uitgeknipt en op de muren geplakt. Hoe leuk! Even je verbeelding erbij en je waant je zo in onze kliniek 😉  In totaal heeft het team 7 verschillende nationaliteiten.

Er zijn twee patiënten die al klaar zijn voor ontslag eind volgende week. De reden dat zij nog tot eind deze week blijven is omdat ze dan een afspraak hebben op de polikliniek en vrijdag volgt de ´dressceremony´. Klinkt echt hard om ze nog een week langer in het ziekenhuis te houden, terwijl ze dolgraag weer terug willen naar hun eigen stekkie. Maar ik kan je ook vertellen, een dress ceremony is erg mooi en bijzonder om mee te kunnen maken voor deze vrouwen. De vrouwen die veelal een laag zelfbeeld hebben, door de problemen die de fistels met zich meebracht, krijgen een nieuwe jurk en worden helemaal in het zonnetje gezet! Veel van de crew van het schip en alle andere vrouwelijke patiënten zijn hierbij aanwezig. Ik zie het al, jullie zien het al helemaal voor, nou deze vrouwen natuurlijk ook!

De afgelopen drie dagen werken waren heel gezellig  en interessant. Ik vind het wel erg lastig om te zien dat de vrouwen, soms meisjes zo’n last met zich meedragen. Bij een aantal is dat echt nog zichtbaar op hun gezicht af te lezen en ze zijn nog zo jong vaak.  3 van de 14 vrouwen zijn helaas nog niet genezen na de operatie, nog steeds urine lekkage… In sommige gevallen geeft bedrust toch nog een beetje verbetering. Dit is dan ook de reden waarom deze vrouwen dus nog in de kliniek zijn. De afgelopen dagen vond ik het lastig om echt met de patiënten te connecten. Echt aftasten, welke vragen kun je stellen, waar zitten ze niet op te wachten en waar juist wel op?! Met een meisje van 25 (niet genezen) had ik gister wel even leuk contact. Onder andere wat foto’s van Nederland laten zien (o.a. weilanden), waarop ze vroeg: groeit daar rijst op die velden? En ze was onder de indruk van de zwart/witte koeien. Aan het eind werd het toch even stil, en kwam de vraag die haar al anderhalve week bezig houd: als ik straks het ziekenhuis verlaat en ik merk dat het urineren nog steeds niet goed gaat, kan ik dan nog terug komen voor een volgende operatie? En is er nog steeds kans dat de lekkage ophoud? ……dit zegt genoeg over de onzekerheid waar deze vrouwen mee te maken hebben. 

De mensen met wie ik samenwerk zijn internationale verpleegkundigen, maar ook lokale bevolking. We leren elkaar steeds beter kennen, qua werkstijl, maar ook in karakter. Allemaal harde werkers en mensen met hart voor de patiënten.

Wat in het begin van deze fieldservice vragen opriep in het team, namelijk waarom er mannelijke dayworkers in de kliniek worden ingezet, heeft nu alle vragen het zwijgen opgelegd. J Het antwoord was namelijk, veel vrouwen hebben geen vertrouwen meer  in  hun eigen man, die hun heeft verlaten of op een andere manier gekwetst heeft. De mannen die bij ons in de kliniek meewerken hebben dus een bijzondere taak, namelijk laten zien dat er nog steeds wel mannen bestaan die een goed hart hebben en te vertrouwen zijn. En ik moet zeggen, dat doen ze op waardige wijze!

Deze week  heb ik ook een ochtend meegelopen op de verpleegafdeling aan boord waar onze patiënten, voor de operatie en twee dagen na de operatie liggen. Daar wat meer specifieke kennis opgedaan over de operatie an sich en de pre en post operatieve zorg aan de patiëntengroep.

Dit was het voor nu, tot een volgende keer en bedankt voor het meelezen, meeleven!

 foto 1 resiverslag foto 2 resiverslag foto 3 reisverslag foto 3 resiverslag

 

 

 

——————————————————————————————–

februari 2015: Goed nieuws: meer VVF-operaties!

De Africa Mercy blijft een jaar langer langer dan in eerste instantie gepland op Madagaskar (zie onderstaand persbericht) én – vanaf dit voorjaar – zal een lange reeks VVF operaties uitgevoerd worden! Gedurende de komende anderhalf jaar kunnen enkele honderden vrouwen geopereerd kunnen worden en dat is bijzonder goed nieuws, want de nood op Madagaskar is hoog; gemiddeld sterven dagelijks acht vrouwen ten gevolge van complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. 55.000 vrouwen die een gecompliceerde bevalling ternauwernood overleefden en verder moeten met de gevolgen van VVF staan op de wachtlijsten van de bestaande klinieken, maar hersteloperatie worden in de plaatselijke ziekenhuizen niet of nauwelijks uitgevoerd. Omdat er veel geld nodig is in de komende periode zullen we ons als stichting – waar mogelijk – extra hard inzetten om dat bijeen te brengen en we hopen dat u ons wilt daarbij wilt (blijven) helpen!!

78_13f34e2b533e12c6166f88368dcd8c07_s Persbericht: Mercy Ships blijft tot 2016 in Madagaskar Op uitnodiging van de regering van Madagaskar blijft Mercy Ships met het ziekenhuisschip Africa Mercy tot de zomer van 2016 in dit land. Mercy Ships kan hierdoor meer operaties uitvoeren en meehelpen de zorg op een hoger niveau te brengen. “Nu we een jaar langer in Madagaskar blijven, is dat een geweldige kans om onze samenwerking met de regering en de medische diensten in Madagaskar te intensiveren. We hebben hierdoor veel meer mogelijkheden om operaties te doen en zeker ook om de medische zorg en infrastructuur te verbeteren”, aldus Arjen van der Wolf, directeur van Mercy Ships Holland. Operaties die in Madagaskar vooral gedaan worden, zijn orthopedische operaties, het verwijderen van tumoren, oogheelkundige operaties, plastische chirurgie en fisteloperaties. Ook nemen trainingen aan lokale chirurgen, tandartsen en verpleegkundigen een belangrijke plaats in. Naar verwachting zullen de operaties aan boord van half juni tot eind juli 2015 stilliggen, omdat het schip dan voor jaarlijks onderhoud naar Durban in Zuid-Afrika zal gaan. Vanaf begin augustus tot zomer 2016 zal het ziekenhuisschip dan weer in Madagaskar zijn. De Africa Mercy is oktober 2014 in Madagaskar aangekomen en zou in eerste instantie tot juni 2015 blijven.

——————————————————————————————-

Er staan weer nieuwe patiëntenverhalen op de site : VERHALEN Wil je verhalen uitprinten om ze te kunnen verspreiden? Kijk dan eens in de menubalk onder de tab MEDIA, daar staan veel materialen die je kunt downloaden en gebruiken om de vrouwen met VVF  ‘een stem te geven ‘    

  ——————————————————————————————-

januari 2015: Verdubbelingsactie brengt € 8840,- op! Verwonderd en dankbaar: Het resultaat van de verdubbelingsactie voor Madagascar overtrof al onze verwachtingen; maar liefst 4420 euro’s  aan giften kwam in de maand december op de rekening binnen. Na verdubbeling is dat dus bijna 9000 euro, een groot bedrag waarmee een goede start gemaakt kan worden met de VVF-operaties die in het voorjaar op Madagascar zullen plaatsvinden. Bekijk op ons YouTubekanaal het effect van uw gift: http://www.youtube.com/channel/UCjk-HeteVze4Np0zLlOO46A

——————————————————————————————-

half december 2014: Verdubbelingsactie in volle gang! Elke dag komen kleine bedragen binnen (en soms een grote gift). GEWELDIG!! Elk bedrag telt, want 5 euro wordt 10, 50 euro = 100 enz. Nog tot het eind van deze maand wordt ook uw gift verdubbeld en kan er 2x zoveel mee gedaan worden voor de 55.000 vrouwen op Madagaskar die lijden aan fistels.

——————————————————————————————-

okt/nov 2014: VVF in beeld Newbornlife heeft nu een eigen YouTube kanaal, daarop vind je enkele video’s die je een kijkje geven in het leven van een VVF-patiente en die je meer vertellen over het werk van Mercy Ships. De filmpjes zijn vrij te gebruiken bij promotieactiviteiten. Klik in de bovenste menubalk op MEDIA om de rechtstreekse link naar het YouTubekanaal van Newbornlife te kunnen gebruiken. En misschien heb je het al gezien; momenteel loopt er like-en-win-actie op Facebook, dus – als je het nog niet gedaan hebt – like Newbornlife en je maakt kans op een unieke tas.

——————————————————————————————-

oktober 2014: Africa Mercy naar Madagaskar We schreven al eerder dat het bezoek van de Africa Mercy aan Guinee niet door kon gaan omdat daar Ebola uitbrak. Het was de bedoeling dat de het hospitaalschip nu in Benin zou liggen. De voorbereidingen op het schip en aan de wal waren in volle gang. Maar omdat in het buurland Nigeria Ebola uitbrak kon óók het bezoek aan Benin niet doorgaan. Veel mensen bij elkaar vormen een groot risico vormen op besmetting. Op een screeningsdag staan soms meer dan 7000 mensen in de rij, want de nood is hoog. Als daar een Ebola-patiënt tussen zou staan zijn de gevolgen niet te overzien. Ook op het schip zelf is het niet mogelijk afdoende maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen. De plannen moesten dus weer helemaal omgegooid worden. Maar er is een andere bestemming gevonden! Inmiddels is het hospitaalschip onderweg naar Madagaskar – een groot eiland voor de zuid-oost kust van Afrika, boven Zuid Afrika. phoca_thumb_l_vvfoperatie5Het schip maakte een 14-daagse tussenstop in Kaapstad om Mercy Ships daar bekend te maken. Er is een voorbereidingsteam naar Madagaskar gezonden om in hoog tempo allerlei zaken te regelen zodat daar aan het eind van deze maand gestart kan worden met een serie hulpprogramma’s. De Africa Mercy zal naar verwachting op 25 oktober in Madagaskar aanleggen. De operaties  zullen vanaf half november plaatsvinden. In Madagaskar is ook weer een serie VVF-operaties ingepland. Deze operaties zullen naar verwachting in maart en april 2015 worden uitgevoerd.

——————————————————————————————-

juni 2014: Nieuw bestuurslid treedt aan Anny O Per 1 juli aanstaande zal het stichtingsbestuur versterkt worden met een 5e bestuurslid. Anny Oosterhuis uit Smilde is voor velen geen onbekende; ze zet zich al een jaar of zes, zeven enthousiast in voor Newbornlife op allerlei gebied.  Binnen het bestuur zal ze zich o.a. gaan bezig houden met het leggen en onderhouden van contacten met de (creatieve) vrijwilligers, het vinden van afzetmarkten voor de zelfgemaakte spulletjes en het coöordineren van de verkoopactiviteiten.

——————————————————————————————-

mei 2014: Persbericht: Mercy Ships wijzigt vaarplannen na uitbraak Ebola-virus

AFMnaarBenin2013 screeningfoto 6 mei 2014 – In verband met de uitbraak van het Ebola-virus in het West-Afrikaanse Guinee heeft de medische hulporganisatie Mercy Ships besloten om met het ziekenhuisschip Africa Mercy uit te wijken naar Benin.

Het schip, dat momenteel nog in Republiek Congo verblijft, zou na een onderhoudsbeurt in Las Palmas (begin juni), tien maanden hulp bieden in Guinee. Gezien de organisatie die zo’n bezoek vergt en de onduidelijkheid die er nu nog bestaat over de verspreiding van het Ebola-virus is besloten het bezoek aan het land vooruit te schuiven. Het schip zal in plaats daarvan nu Benin bezoeken.
Arjen van der Wolf, directeur van Mercy Ships Holland, legt uit:  “Als we met het schip een land bezoeken, trekken we duizenden mensen aan. Dit vergroot de kans op besmettingsgevaar.  Ook moeten we denken aan de gezondheid van onze vrijwilligers en grote risico’s vermijden.”
Aan boord van de Africa Mercy zetten chirurgen, artsen en verpleegkundigen zich belangeloos in voor operaties. Aan wal wordt tandheelkundige hulp gegeven, gecombineerd met training en onderwijs in de gezondheidszorg en landbouw. Deze werkwijze zorgt er voor dat de impact doorgaat, lang nadat de Africa Mercy is weggevaren.
  ——————————————————————————————-

februari 2014: Vechtstedecollege Weesp in actie Britt en MelanieOp het Vechtstede college werd in december een presentatiewedstrijd gehouden over de Milleniumdoelen, voor het vak aardrijkskunde. Brittt Bom en Melanie Seuren (VWO3) wonnen met hun presentatie over Stichting Newbornlife Nederland (milleniumdoel nr. 5). Goed gedaan, meiden!! De prijs was de volledige financiële opbrengst van twee avonden Open Podium in de week voor de kerstvakantie. Op een van de avonden was Teije Venema namens Newbornlife aanwezig om de leerlingen te bedanken voor hun inzet. Voor een korte impressie van de avond; bekijk het filmpje op de (vernieuwde) Facebookpagina van Newbornlife. Inmiddels is de opbrengst van de actie bekend: € 2380,-. Britt en Melanie, leerlingen en docenten van het Vechtstedecollege: BEDANKT!  

——————————————————————————————-

januari 2014 (2): Succesvolle statiegeldactie

De Oostermoer, 14-01-2014

Oostermoer 14-01-’14

statiegeld AA en hunzeGedurende de hele maand december stonden de statiegeldbussen van Newbornlife weer in de Zuidlaarder supermarkten. Deze terugkerende actie brengt jaarlijks veel geld in het laatje.Ook dit keer weer een grote opbrengst: € 615,-. De statiegeldbussen kunnen ook in de supermarkt(en) in uw woonplaats staan. U legt contact met de plaatselijke winkel en wij zorgen ervoor dat de bussen en het promotiemateriaal naar u toekomen.  

 

——————————————————————————————-

eerder geplaatste berichten: nieuwsarchief